Úvodní zamyšlení nad přijetím islámu Čechem/Češkou

V této kategorii naleznete:


Ano, většinu lidí napadne jako první, že být českým muslimem není úplně normální životní cesta. Stejně, jako když před staletími přišli z dalekého blízkého východu (Svaté země), a poté z Byzance první křesťané, mezi nimi Cyril a Metoděj, byli něčím cizí a nenormální pro tehdejší českou a moravskou pohanskou společnost. Ale lidé časem začali přijímat jejich učení, které přinesli z dalekých zemí, protože v něm objevili něco blíže pravdě, než jejich pohanství, a tím pádem něco vhodnějšího i pro jejich vlastní praktický materiální i duchovní život a i pro celou společnost.

Stejně tak jsme na tom dnes my, čeští muslimové. Český muslim se totiž vymyká průměrnosti. Myslí a žije jinak než ostatní a je tak nějak divný. Čím? Tím, že je šťastný, že poznal smysl života a to jej naplňuje. Uspořádal si životní hodnoty a ví, že ten krátký pozemský život je darem a zkouškou. Nežije pro malicherné cíle. Nehledá štěstí v tom, v čem jej hledají davy ostatních Čechů, v hromadění majetku, v uznání ostatních, v exotické dovolené, v rozptýlení v hospodách, což všechno člověka odvádí od uvědomění si vlastní zázračné existence, smrtelnosti a také nicotnosti. Muslim naopak nachází štěstí v tom, že může opravdu své ideály skutečně naplnit, tedy žít s poznáním Boha a dělat dobré skutky. Usmívá se a raduje se z věcí, které ostatní nevnímají. A štastný a usměvavý člověk je dnes v Česku často divný člověk. V Koránu ten stav Bůh nazává jako „duše usmířená“. *** A ty, duše usmířená, vrať se k Pánu svému v zalíbení a spokojená!  Vstup mezi služebníky mé a vejdi do zahrady mé!*** (89:27-30) V Koránu je “duše usmířená”, což znamená: uklidněná, ubezpečená, ujištěná, spokojená… = Kdo nalezne zalíbení ve víře a stane se služebníkem Božím, bude mít spokojenou duši. Navíc se může těšit na vstup do rajské zahrady Boží a je přímo vyzván, aby se o to snažil. Co je v rajské zahradě? Čekáte popis fyzických smyslností a slastí? To je taky možné, ale nepředstavitelnost odměny v ráji krásně popisuje tento výrok:

„Boží posel Mohamed prohlásil: ‚Bůh říká: připravil jsem pro mé dobré služebníky, co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co do srdce člověka dosud nevstoupilo.‘ “

Stát se českým muslimem nebo muslimkou taky znamená, že vůči vám budou mít lidé předsudky a začnou znevažovat vaše hodnoty. Je to proto, že běžní lidé dnes už žádné hodnoty nemají, v nic nevěří, jsou cyničtí, relativističní a nemají ani žádné autority. Bojí se těch, kteří ještě v něco věří a kteří věří, že v životě o něco opravdu jde. Jste-li přesvědčeni, že islám je pravda, neměli byste své přijetí islámu nijak odkládat. Radí-li vám někdo, ať vstup do islámu odložíte, není to dobrá rada. Každý již máme vyměřený osud, obsahující i délku života, a nevíme, zda se již neblíží její konec. Jste-li nezletilí, můžete konvertovat v tajnosti, bojíte-li se vážně, že by vám za to rodiče ublížili a nebyli byste schopni to snést. Prorok přikázal poslušnost rodičům, kromě situaci kdy přikazují něco v rozporu s vírou v Boh. V islámském právu, které je pro definici muslima určující, je člověk za sebe odpovědný od počátku puberty (min. od 15 let), kdy díky nabytému rozumu dokáže posoudit, co je správné a co ne, a jaké náboženství následovat. Taktéž české právo  dává svobodu volby přesvědčení mladistvým.


Pro ty, které islám jako jediná univerzální víra láká, ale mají možná nějakou pochybnost, nebo obavu, což je zcela přirozené, zvláště v dnešním světě:

Následuje čtení pro zájemce o islám, kteří by rádi věděli, co znamená vstup do islámu v praktickém každodenním životě. Pro ty, kteří by se chtěli ještě předtím dozvědět něco více o často opakovaných tématech, co nás vlastně islám učí, doporučujeme si první přečíst tuto stránku: 10 věcí, které je dobré znát o islámu

Muslim narod - islam sharia4czechia saria pro cesko

Mnoho lidí si myslí, že přijetí islámu je komplikovaný proces. Opak je však pravdou. Člověk se může stát muslimem – odevzdaným Bohu – během několika vteřin. Ani k tomu nepotřebuje být v kontaktu s jinými muslimy. Jaká je vlastně islámská komunita u nás? Hlavně je velmi různorodá a pestrá. Jsou zde muslimové od věku dětí, až po staré babičky a dědy, kteří také k islámu konvertovali. Jsou zde lidé ze vzdálené Indonésie, přes arabské země až po nedalekou a nám Čechům kulturně a jazykově velmi blízkou Bosnu. Mezi muslimy jsou lidé, pracující na vysokých manažerských postech i lidé bez práce. Všichni žijeme své soukromé životy a podílíme se na komunitním životě tak, jak sami chceme a můžeme. Vzájemně se respektuje a respektujeme základní pravidla islámské morálky. Cesta ke vzdělání a upevnění se na správné cestě ve víře není obvykle otázkou jednoho okamžiku oznámení své konverze.

Jsou zde nějaké praktické záležitosti, které vám brání přijmout islám? Brání vám v tom zdravotní stav, finance, obavy, názory ostatních? Všechno má jednoduché řešení. K víře v Boha vás nikdo nemůže nutit, ani vám ji nemůže nikdo zakázat. Víra není vůbec otázka zdravotního stavu/sociálního postavení/názorů ostatních. Jste dívka/žena a myslíte si, že vás budou ostatní muslimové po konverzi například nutit nosit hidžáb (včetně šátku)? Samozřejmě, že při vstupu do mešity je pro každého povinností si sundat boty a zahalit nahotu (což jsou u žen i vlasy), ale to, jak chodíte do školy, do práce, či do knihovny záleží jen na vás. Jistě uslyšíte od ostatních muslimů v budoucnosti argumenty, proč je pro muslimku/muslima povinné nosit hidžáb, ale jedná se o dobře míněné rady, které patří k vzájemnému vzdělávání. Když je člověk vnitřně přesvědčen o Bohu a dalších článcích islámské víry a uctívání, je to důležitější a prioritní věc.

Allah - islam sharia4czechia saria pro cesko

Kouříte? Pijete alkohol? Jíte vepřové? To všechno patří k hříchům a špatným skutkům podle islámu. Ale je lepší být muslimem s vědomím, že smrt a zúčtování může přijít kdykoliv a alespoň se snažit sladit svůj život s islámskými zásadami postupně, než odmítat víru v Boha jako takovou, jen proto, že máme rádi něco, co je hříšné. Možná si dnes myslíte, že změnit něco ve svém životě je těžké a vzdát se zažitého zvyku je těžké. Ale skutečně každý člověk pozná, když si ujasní priority, že jeho myšlení dříve a dnes se změnilo. A to, co mu připadalo jako nemožné, bylo ve skutečnosti velmi snadné. Když nikdy nepřipravíme půdu pro to, aby se na ni něco zaselo, nikdy nebudeme sklízet plody. Abychom naše životy naplnili dobrými skutky a mohli zanechat těch špatných, nikdy se nic nezmění, dokud sami nějak nezačneme = dokud nepřipravíme půdu pro víru a dobré skuty pro Soudný den.

Prvním krokem je jako nemuslim upřímně hledat pravdu o Bohu – tím se v srdcích lidí otevírá možnost přijmout islám a začínají o tom, alespoň teoreticky, uvažovat. Obvykle člověk, který se o islám začne bez předsudků zajímat, zjistí, že je to víra, která plně odpovídá vnitřnímu duchovnímu citu člověka, který odjakživa uvnitř sebe má. Sami uvidíte, když budete zkoumat islám podle ověřených islámských zdrojů. A to je dnes velmi jednoduché. Mešity a islámská centra jsou otevřena všem, stejně tak existuje mnoho publickací v češtině, vysvětlující věrouku islámu. A jistě nikoho logicky uvažujícího nenapadne, ptát se na vysvětlení islámské věrouky křesťanského kněže, nebo ateisty, když má dnes možnost najít islámské zdroje i v češtině.

Druhým krokem je přiznání své oddanosti Bohu, přihlášení se k islámu a pravidelná modlitba. Vždy můžeme mít jako muslimové naději, že Bůh odpustí vše, kromě přidružování (nevíry) a že uvede do ráje každého, kdo měl ve svém srdci alespoň trochu upřímné víry. Vyznáním oddanosti Bohu a pravidelnou modlitbou se v srdci člověka vytvoří prostor k přijímání znalostí a upevnění víry. To by mělo následovat po deklaraci víry, nebo-li šahadě.

Třetím krokem je trpělivost. Trpělivost v praktikování, vzdělávání a aplikování toho, co se naučíme. Protože pokaždé, když se člověk přibližuje více a více k víře, přichází zkoušky od Boha, pokoušení zla a našeptávání vlastních špatných návyků, jako je lenost, nebo namyšlenost (charakterové vlastnosti můžeme pěstovat a šlechtit, máme vlohy pro obojí, je to jen o osobnostním rozvoji). Člověk po přijmutí a praktikování islámu objeví a velice rychle pozná tyto zkoušky, které přichází právě v době, kdy člověk začne dělat něco bohulibého a dobrého v islámu. Například se rozhodne přestat pít alkohol a upřímně požádá Boha o odpuštění hříchů, že jej pil a nemá v úmyslu se k tomu už nikdy vrátit. Bůh, Milosrdný, odpustí a zcela smaže hříchy a špatné skutky takového muslimanahradí dobrými. Jenže přijde zkouška. Například velmi jednoduchá, jako je výsměch a nepříjemná ironie od někoho velmi blízkého, kvůli oné abstineneci. Nebo když začně muslimka nosit hidžáb: nosila dříve minisukně a velký výstřih, nebo měla vlasy obarvené na zářivou červenou, nechala si udělat tetování, nosila ve vlasech sponu ve tvaru lebky… to jsou jen příklady. Ale když si vezme šaty, dlouhý rukáv a šátek na vlasy, najednou se začnou ozývat lidé, kteří ji začnou radit (v horším případě kritizovat) a mluvit do jejího šatníku. Lidi, kteří předtím nikdy nijak její oblékání nekomentovali. Je to zvláštní, ale je to tak. Nejedná se jen o vliv ostatních a jejich názory, které patří k těm jednodušším zkouškám. Když se člověk rozhodne, například, začít se pravidelně modlit 5 denních modliteb, protože to je náboženská povinnost, najednou onemocní. Nebo někam musí vycestovat. To vše samozřejmě nebrání člověku se modlit (a nemocní a cestující mají různé úlevy, co se týká očisty a modliteb), protože islám, jako přirozené náboženství, s tím počítá. Ale člověk, který nemá modlitbu zažitou, nebo nemá znalosti, co dělat v případě nemoci, či cestování, se může dostat do situace, že to pravidlené modlení odloží na jindy…

Pokud člověk věří v Boha, věří v Jeho posledního Posla, věří upřímně, celým svým srdcem, pak mu už nic nebrání k tomu, aby přijal islám okamžitě. A jak to vlastně udělá? Jednoduše. Vše, co potřebujete udělat je pouze říct šahádu. To je pronesení krátké deklarace své víry. Foneticky česky je text šahády:

Lá iláha illalláh, muhammadun rasúlulláh.

Co přesně znamená šaháda:
لا إله إلا الله   čteno v českém přepise: [lá iláha illalláh]
to znamená v českém významu“Není božstva kromě jediného Boha“

محمد رسول الله   čteno v českém přepise [Muhammadun rasúlulláh]
to znamená v českém významu „Mohamed je Posel Boží“

Z fonetického přepisu nemusí být na první pohled zřejmé, kde je tam slovo ALLÁH = označení Jediného Boha, ve kterého věříme. Když po slově, končícím na samohlásku (a,i,u) následuje v arabštině slovo začínající na samohlásku, například výraz „Alláh“, vyslovuje se jen první ze dvou sousedících samohlásek a slova se spojují pro plynulou výslovnost. Nejjasněji to každý pochopí na příkladu: výraz „kromě Alláha“ arabsky „illa Alláh“, kde se potkaly dvě „a“ vedle sebe se vysloví [illalláh])

Pronesením šahády člověk uznává islám, tedy stav, kdy uznává autoritu, atributy a jedinečnost Boha. Islám znamená odevzádní se do tohoto stavu v míru a pokoji. Podmínkami pro uznání této šahády jsou v šaríatském právu všeobecně: 1. znalost významu šahády 2. jistota přesvědčení 3. upřímnost 4. přijmutí šahády se vším, co znamená 5. vyznání s láskou.

Nepotřebujete žádné svědky a nepotřebujete to prohlásit veřejně, protože Bůh je Vševědoucí a Všeslyšící. Co je však nutné – víra v srdci. Upřímná víra úmysl. Šahádu bychom neměli dělat kvůli druhému člověku, ale jen pro nás samotné, pro nás a před Bohem jako svědkem. Není zapotřebí žádný proces, jako v jiných náboženstvích, stačí víra v články víry (Jeden Bůh, proroci, knihy, nepoznatelné, soudný den, osudovost). Nezáleží na věku, nezáleží na pohlaví, nezáleží na bohatství, nezáleží na místě. Stát se muslime je možné kdykoli a kdekoli, oddanost Bohu je oddanost univerzální v jakémkoli místě a čase.

modlitebna teplice gymnázium t.g.masaryka

České mešity jsou otevřené všem bez rozdílu, a pro každého, kdo se tam poprvé vydá, je příjemné překvapení, jaká panuje v mešitách atmosféra. Ať už v Praze, Brně, Hradci Králové či Karlových Varech. Najít si adresu na internetu není problém. Má-li někdo finanční problém se do mešity dostat z malého města nebo vesnice, nebo nechcete jít na místo, které neznáte sami, stačí nám napsat a návštěvu nějak zařídíme.

Problémem dnešní doby je, že mnozí mluví o muslimech bez muslimů, o islámu bez znalosti islámu. Kde hledat informace o islámu? Chcete-li se dozvědět více o islámu, kde jinde se dozvíte více, než při osobním kontaktu s muslimy? Islámská centra, mešity a osobní kontakty jsou nepřirozenější a nejpřímjší způsoby komunikace.

Jedna ze základních informací o islámu – jeden z velkých omylů a předsudků, velký omyl: „Mohamed byl zakladatel islámu a Muslimové se k němu modlí/uctívají ho.“ Ale v co muslimové opravdu věří?

Prorok Mohamed kaligrafieMohamed (Muhammad), mír a požehnání s ním, se narodil v Mekce v roce 570. Jelikož jeho otec zemřel předtím, než se Mohammed narodil a jeho matka krátce po jeho narození, vychovával ho jeho strýc z velice váženého kmene Kurajšovců. Jak Mohammed vyrůstal, začínal být znám pro svou pravdomluvnost, štědrost a upřímnost. Byl vyhledáván pro svou schopnost rozsoudit jakékoliv spory. Historikové ho popisují jako klidného a přemýšlivého. Mohammed byl hluboce nábožensky založen a velice se mu příčila zpustlost a úpadek jeho společnosti.
Stalo se jeho zvykem čas od času meditovat v jeskyni Hirá blízko Mekky. Ve věku 40 let, během toho, co byl ponořen do meditace, se mu poprvé skrz anděla Gabriela dostalo zjevení od Boha.
Toto zjevení, které pokračovalo po dalších 23 let je známo jako Korán. Jakmile začal hlásat Boží slova, která slyšel od Gabriela a zvěstovat pravdu kterou mu Bůh vyjevil, on a malá skupina jeho učedníků čelili krutému pronásledování, které se stalo tak ohavným, že mu v roce 622 Bůh přikázal aby odešel ze země.
Tato událost se v arabštině nazývá Hidžra neboli migrace, ve které odešli z Mekky do města Mediny, označuje začátek muslimského kalendáře. Po několika letech se mohl Prorok spolu se svými učedníky vrátit do Mekky, kde odpustili svým nepřátelům a zavedli Islám.
Než Prorok ve věku 63 let zemřel, větší část Arábie byla muslimská během sta let od jeho smrti se Islám rozšířil jak do západního Španělska, tak na Dálný východ a do Číny. Je dobré zmínit, že do mnoha oblastí se islám rozšířil misiemi a obchodními cestami a důkazem může být, že do těchto oblastí nikdy nevstoupily muslimské armády a nebyly zde žádné ozbrojené konflikty.


Když Mohamed zemřel, jeho majetek čítal méně než 5 věcí. Ačkoli byl Mohamed vybrán, aby předal poselství Islámu, není považován za „zakladatele“ Islámu, jelikož muslimové považují seslání Islámu všem lidem za něco, co bylo vedeno Boží rukou již předtím.  Muslimové věří, že všichni proroci: Adam, Noe, Mojžíš, Ježíš, mír s nimi všemi, a další byli jejich lidu sesláni Bohem. Každý prorok byl seslán pro své vlastní lidi. ale Mohamed byl seslán jako milosrdenství celému lidstvu, a to se zázračným svatým Slovem Božím – Koránem. Mohamed je poslední a konečný posel, který byl seslán, aby hlásal poselství Islámu. Muslimové ho respektují za všechno, čím si prošel a za jeho obětavost, ale neuctívají ho. 

***Proroku, vyslali jsme tě jako svědka a hlasatele zvěsti radostné i jako varovatele vzývajícího k Bohu, s dovolení Jeho a jako svítilnu zářící.*** (Korán ve významu, Spojenci, 33:45-6)

V dnešní době máme díky pokroku sdělovacích a komunikačních prostředků velmi usnadněnou cestu při hledání informací. Dříve byli lidé, hledající pravdu o Bohu, nuceni překonávat velké překážky, ale když měli upřímný úmysl, k pravdě o smyslu života se nakonec dostali. Pro inpiraci si můžete přečíst Příběh Salmána Al-Fársího (ať je s ním Bůh spokojen)


jak se stát muslimem muslimkou

Můžete pokračovat ve čtení zde:

Jak se stát muslimem, část první: Jistota ve víře (1/3)


Reklamy

Zanechat Odpověď

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s