Demonstrace: Muslimové proti terorismu, 10.8.2016 Praha

Aktualizace: změna místa konání, shromáždění bude před kostelem na nám. Jiřího z Poděbrad (od 18hod).

Pozvánka (na Facebooku můžete kontaktovat organizátory a přidávat příspěvky facebook.com/events… )

Teroristické útoky, které v současné době otřásají Evropou, vedou k vyhroceným situacím a nenávisti, která ve svém důsledku povede pouze k dalším neštěstím.

My, muslimové, žijící v ČR jakékoli násilné činy ve jménu našeho náboženství odmítáme. Verbální odsouzení je však nedostatečné, a tak jsme se rozhodli tento náš názor prezentovat veřejně ve formě shromáždění. To se bude konat 10. srpna v 18 hodin před kostelem na nám. Jiřího z Poděbrad v Praze. Toto místo bylo zvoleno proto, abychom vyjádřili soustrast francouzským katolíkům, jejichž kněz byl minulý týden sprostě zavražděn.

Na tuto akci zveme všechny bez ohledu na vyznání, kdo s touto aktivitou souhlasí a rád by nás podpořil.

Rubriky: Muslimská komunita v ČR, Události - pozvánky - publikace - doporučení

Smysl života a několik užitečných připomenutí a proseb (du´á), které provází muslima každodenně a celý den

Úvodní citát z Koránu, v českém významu:
***Když se tě zeptají služebníci Moji na Mne, věz, že jsem blízko a že odpovím na prosbu prosícího, když mne poprosí. Nechť však na výzvu Mou odpoví a nechť ve Mne věří – snad půjdou cestou správnou!*** (2:186)

Chvála Bohu za dar islámu, chvála Bohu, který nás uvedl na cestu islámu a naučil nás, co je smyslem života. Smyslem života člověka (neříkáme muslima, ale každého člověka) není totiž bez pochyby nic jiného, než uctívání Stvořitele, Jediného a Jedinečného Boha. Ten řekl v Koránu v českém významu: ***A džiny a lidi jsem jedině proto stvořil, aby Mne uctívali*** (51:56). Kdo je to muslim? Ten, kdo přijme tento fakt smyslu života a hlásí se k němu. Slovo muslim znamená ten, kdo je v islámu. Pokračování textu

Rubriky: Muslimská komunita v ČR, Společenost - islamizace | Štítky: , ,

Video: Kanadský premiér přeje k svátku muslimům na celém světě

5.7.2016 Kanadský premiér přeje muslimům na celém světě a v Kanadě k svátku konce Ramadánu (Eid al-Fitr), anglická verze.

Kolik českých politiků se zmíní o svátku (nebo snad k němu popřeje), který slaví celá pětina světové populace?

 

Rubriky: Aktuality (ostatní weby), Zahraniční | Štítky: , , , , ,

Přejeme všem krásný a požehnaný svátek Ídu l’Fitr 2016 greg. (1436 hidžry)

oslava id cukroviVe středu začíná svátek! Přejeme všem muslimům krásné prožití svátečních dnů Ídu-l’fitr fitr po skončení svatého postního měsíce Ramadánu.

Ze sunny je zde několik doporučení, co dělat v den ídu:
* vstát brzy
* vykonat tzv. velkou očistu (ghusl), použít miswak apod. na vyčištění zubů, použít vůně
* obléci si své nejlepší šaty
* něco pojíst odchodem na modlitbu 
* jít na modlitbu s celou rodinnou (ti, kteří můžou)
* příjít do mešity (nebo místo shromáždění) co nejdřív, modlitba se může konat na více místech ve městě
* jít na modlitbu jednou cestou a vracet se jinou (aby nebyla tato cesta všední)
* odříkávat polohlasně takbír „Alláhu akbar…“ cestou na modlitbu
* vyslechnout kázání

Ať Bůh přijme náš půst, modlitby a vydané almužny, ať Bůh naplní naše životy dobrými skutky a dá nám dar prožít Ramadán i v příštím roce, bude-li On chtít.

MOROCCO-RELIGION-ISLAM-RAMADAN-EID

Sváteční modlitba ve světě

 

Tento rok je sváteční atmosféra v mnoha zemích méně veselá, protože několik míst bylo v Ramadánu a před svátkem zasaženo teroristickými útoky proti islámu a muslimům, v Turecku, Indonésii, Iráku a nakonec dokonce i ve svaté Medíně v Saudské Arábii. Vzpomeňme taky naše bratry a sestry trpící v Sýrii, stále se rozšiřující okupaci a útlak v Palestině, pogromy na muslimy ve střední Africe a v Barmě, i rasistické a xenofobní útoky na muslimské obyvatele i ve vyspělých evropských zemích. Ať jim Bůh ulehčí, dá trpělivost, a odmění je za svou trpělivost a dá jim sílu oplácet zlé dobrým a šířit tak myšlenku islámu, jednotu lidí před Bohem v míru. Amen
Rubriky: Muslimská komunita v ČR, Zahraniční | Štítky: , ,

Teroristický útok u svaté Prorokovy mešity v Medíně 4.7.2016 (29.Ramadán 1436)

medina teror atackVčerejší poslední ramadánovská noc se stala svědkem hrůzného aktu útoku proti islámu a všem muslimům.

Ve svatém měsíci Ramadánu, den před jedním ze dvou velkých islámských svátků, ve svatém místě islámu, u mešity Proroka Mohameda (s) v Medíně, která je symbolem založení světové muslimské obce, mešity, která dokonce obklopuje Prorokův hrob, v době, kdy miliony muslimů z celého světa právě teď hojně navštěvují hojně toto místo, připomenout si Boha, Jeho Proroka a jednotu lidí před Bohem bez rozdílu …se zločinci dopustili sebevražedného atentátu. Zločinci, kterým není nic svaté, vrazi pohrdající lidskými životy a Božími přikázáními.

Takový útok popírá základní islámské hodnoty, takový útok je útokem na samotnou islámskou ummu.  Celý islámský svět je šokován a odsuzuje útok na svatém místě islámu. Toto je teror – válkou proti Bohu. Ale Bůh je převeliký a nikdo proti Němu a víře v Něj nic nezmůže, jejich počínání je marné a jejich odměnou je peklo.

A Bůh nás rozsoudí a on je nejlepším Soudcem a On ví nejlépe.

Jeden den před útokem byla mešita v době nočních modliteb natáčena dronem:

 

Rubriky: Aktuality (islámské weby), Nezařazené, Zahraniční | Štítky: , , ,

Praha: Sváteční modlitba + oslava

Filipiny ASváteční modlitba (vychází na středu 6.7.2016) se bude  v 8:30 souběžně ve dvou mešitách – Na Košince, Praha 8 (Palmovka) a v Blatské, Praha 9 (Černý most).

Oslava svátku Íd al-Fitr se bude v Praze konat v den svátku v horním podlaží obchodního střediska Harfa a rovněž ve středu 6. 7. 2016 od 14:00 v mešitě Blatská (Černý most), kde bude zábavný program pro děti a oběd. 

Rubriky: Aktuality (islámské weby), Muslimská komunita v ČR, Události - pozvánky - publikace - doporučení | Štítky: , ,

Teroristické útoky 29. června 2016 (Ramadán 1437)

istanbulVyjadřujeme upřímnou soustrast rodinám a blízkým obětem při dnešních teroristických útocích na letišti v Istanbulu. Jednoznačně odsuzujeme tyto barbarské činy primitivních zločinců bez svědomí. Pro jejich činy neexistuje žádná omluva ani výmluva. Úmysly a záminky, kterými se snaží zločinci obhajovat terorismus a lákat do svých řad frustrované lidi bývají různé. Své nelidské plány se pak snaží zabalit do ideologie války a nenávisti, popírají podstatu náboženství a sami se mezi sebou přesvědčují o lži, že účel světí prostředky. Bůh o jim podobných řekl v Koránu ve významu:

***Jsou mezi lidmi někteří, kdož říkají: „Věříme v Boha i v den soudný,“ zatím však jsou nevěřící. Snaží se oklamat Boha a ty, kdož uvěřili, avšak klamou jen sami sebe, aniž o tom mají tušení. V srdcích jejich jest choroba a Bůh tuto chorobu rozmnožil; jim dostane se trestu bolestného za to, že lhali. A když se jim řekne: „Nešiřte pohoršení na zemi!“, tu odpovídají: „My ji jen polepšujeme!“ Což však to nejsou právě oni, kdož pohoršení šíří, ale nemají o tom ponětí?*** (2:8-12)

Jsou to útoky o to hrozivější, že byly spáchány v době svatého postního měsíce Ramadánu, který má být naplněn půstem, meditacemi, službou bližnímu, šířením usmíření, šířením lásky, zastavením hádek a zákazem bojů. Každý, kdo zná podstatu Ramadánu, jednoho z pěti pilířů islámu, a další hodnoty, které nás učil prorok Mohamed, mír s ním, nemůže takový druh útoků spojovat s náboženskými motivy. Tito lidé mohou být formální muslimové, ale jsou to zločinci, kteří jednají ve jménu satana a šíří zlo, strach a nenávist. Naopak prorok Mohamed, vzor celému lidstvu, nás učil oplácet zlo a příkoří dobrem, jsme-li toho schopni. Bůh řekl ve významu: ***Dobré a špatné skutky si nejsou rovné; odplácej tím, co lepší je, a hle, ten, mezi nímž a tebou bylo nepřátelství, se stane jakoby přítelem horoucím*** (41:34) Učil nás lásce k bližnímu, spravedlnosti, trpělivosti a odhodlání přinést milosrdenství všem lidem bez rozdílu.

Jestliže se hlásí pachatelé těchto činů k některé z tekfíristických teroristických skupin, přidáváme odkaz na dopis největších islámských autorit a učenců, kteří dokazují, že konají v rozporu s islámem: dopis proč není tzv. Islámský stát islámský

Rubriky: Zahraniční | Štítky: , ,