Výzva k islámu jako nejlepší služba našim spoluobčanům

Islám, náboženství milosrdenstvíZnalost víry a věrouky musí být lidem nabídnuta, protože všichni lidé mají právo poznat svého Stvořitele a podstatu pozemského života. Poznání Jedinečného Boha a poznání toho, že vše má začátk a konec, kromě Boha samotného je cílem lidského života, stejně jako zkouška na tomto světě. Boží poselství je pro život každého člověka neocenitelná životní podpora a zdroj pochopení sebe i světa kolem. Dále pak je základem civilizace a růstu lidské společnosti, protože Boží poselství vytyčuje univerzální morální hodnoty.

Co je výzva k islámu?

Islámská výzva má za cíl sloužit lidstvu tím, že jejím prostřednictvím se zachová a rozšíří Boží poselství, pravá lidská morálka, bratrská láska a skutečná humanita.
Základem je seznámit lidi s tauhídem, tedy základem věrouky, kdo je Bůh a jaké jsou jeho jasné a nevyhnutelné atributy. Vrcholem výzvy k islámu je veřejné deklarování vstupu do islámu a tím pádem začátek nového života. Začíná tak nový, čistý list věřícího, očištěného od všech předchozích hříchů. Pokračováním islámské výzvy je nejen duchovní, ale i praktická pomoc novým muslimům a podpora průběžného vzdělávání.

Kdo má vyzývat k islámu?

Misijní poslání je úkol pro každého věřícího, podle jeho možností. Když chceme pozvat k islámu svou rodinu a známé, je nejdůležitější se za ně modlit. Poté je důležité být připravený hrdě se ke své víře hlásit zejména svými skutky, a až poté svými slovy a vysvětlovat vše trpělivě, rozumně, klidně, ale zejména trpělivě.

Jak vyzývat k islámu?

Nejlepším svědectvím je ukázat sladké plody života věřícího na svém vlastním příkladu. Podle těchto plodů pak člověk bude pátrat, po jejich zdroji. A zde se hledač pravdy seznámí s islámskou věroukou a tauhídem, jako pramenem tohoto životního štěstí.

Je nutné lidem vysvětlit, že:

1) Každý člověk má dar života, jako velkou Boží přízeň a nejen to, má také obrovský dar osobní svobody rozhodovat mezi dobrým a zlým.

2) Každý člověk se rodí svobodný, bez hříchu a připravený být muslimem. Jediné, co člověka oddělouje od poznání Boha je neznalost.

3) Člověk je muslimem, když vstoupí do islámu. Islám je stav, kdy člověk pokorně uzná dar života a autoritu Boha – Stvořitele, Jediného a Jedinečného, Věčného, kterému není nic rovno ani podobno.

4) Věčný život v ráji a možnost Boží milosti je možnost pro každého, kdo otevře své srdce a bude upřímně hledat smysl života a usilovat o dobré skutky v tomto krátkém pozemském životě.

Islám je univerzální uznání Boha. Nedá se omezovat místem ani časem. Víra v Boha se neomezuje hranicemi, ani kulturami, ani historickými dobami. Nikdo nemůže nikomu zabránit v tom, být muslimem. Bůh vede správnou cestou, koho chce.

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Muslimská komunita v ČR, Společenost - islamizace se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.