Připomeňme si situaci naší ummy

ÚVOD: Na počátku 20. století křesťanské éry byla rozšířena neznalost, úpadek, zaostalost a slabost víry v srdcích většiny lidí v muslimských společnostech. Jen málo lidí znalo a předávalo dál islám s čistými úmysly a tak, jak nás to naučil prorok Mohamed, mír s ním. Naopak dnes žijeme ve fázi obrody, „nahda“. Tato obroda, probíhající poslední desítky let, je v každé zemi na jiné úrovni.
cesko islam sharia4czechia saria pro ceskoPRVNÍ fáze této obrody je již završena. Znamená to, že mezi všemi muslimskými komunitami jsou lidé, kteří znají příklad proroka Mohameda, mír s ním, a důležitost praktikování islámu v jeho celistvosti a následují příklad sahábů (prvních následovníků a společníků proroka), ať je s nimi Bůh spokojen, v tom, že předávají poselství dál a nebojí se připomínat a praktikovat. Tedy, nejen že není žádný kout země, kde by nežili muslimové, ale v každé z oblastí jsou muslimové – zbožní a praktikující.

DRUHÁ fáze, do které jsme se takto díky zbožné a trpělivé práci předchozích generací dostali, je rozšířit řady uvědomělých muslimů. A to připomínáním, vzděláváním a samozřejmě vlastním příkladem. Je to vnitřní osvěta, která probíhá v praxi mnoha způsoby. Můžeme tomu říkat fáze nápravy (isláh).
Díky tomu se oživuje a rozvíjí
– víra v srdcích lidí (al-ímán)
– bratrství a láska (al-ichwa wa l-hub)
– touha po vzdělání (ragba li ta’alum)
– skutečné uvědomění si věčného posmrtného života (al-áchira)
– pocit odpovědnosti (al-mas’úlíja) každého jednotlivce za předání poselství islámu (dawatu l-islám) a nápravu (isláh).

Jestliže uspěje naše generace (a ty po nás) v této fázi, budou muslimové díky své zbožnosti na úrovni duchovní síly prvních generací muslimů. A ti dokázali nejen přinést islám v malém počtu celým národům na opačných koncích tehdy známého světa, ale dokázali i ustanovit společenost, kterou můžeme označit za zlatý věk a uskutečněnou islámskou utopii. Navíc, díky rozvoji technologií můžeme zabránit jevům, které vedly k rozvoji neznalosti a odchýlení se od islámu a následnému úpadku ummy v pozdějších staletích.

TEDY, nyní apelujeme na všechny muslimy, kteří cítu tuto odpovědnost, aby předali tyto znalosti dál a podpořili ostatní v touze po navštěvování mešit, hledání znalostí, správné vedení ke vzdělání žen a dětí. Každá únava, každá minuta v tomto snažení, každé vydané euro, každá komplikace na této cestě, to vše se správným úmyslem přináší nejen odměnu na onom světě, ve skutečném věčném životě, ale také požehnání a dary Boží již na tomto světě, to nesmíme zapomenout.

Nejpravdivější řečí, je řeč Boží v Koránu a nejlepším vedením je vedení Mohameda. Prosíme Boha milosrdného, ať vede každého bratra a každou sestru správnou cestou a ať ti vyzvou ostatní bratry a sestry, k upevnění víry a lásce k víře. Bože, vyslyš naše modlitby. Bože rozšiř a upevni islám v Česku a v srdcích všech v této zemi. 
Ámín.

Prosím sdílejte naše modlitby a tento nejlepší džihád na cestě Boží.

Obrázek v článku: nalezente na něj odkaz v menu pod složkou „ostatní“.

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Muslimská komunita v ČR, Společenost - islamizace, Události - pozvánky - publikace - doporučení se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.