Otázka pro vážené návštěvníky této stránky, kteří (ještě) nevěří v jedinného Boha (arab. Alláh).

„Člověk, který chce opravdu najít pravdu, nemůže hledat se zaujetím a předsudky. Člověk, který chce opravdu poznat pravdu, musí přemýšlet s jediným úmyslem – prozkoumat věc a své otázky vážně. Až když má tento úmysl, může se vydat na cestu hledání a posuzování.“ více k zamyšlení v audiopřednášce z června 2014 v pražské mešitě zde.

vesmir-islam-buh-allahCo byste si pomysleli o člověku, který by tvrdil, že nějaký předmět vznikne sám od sebe? Na ulici se objeví auto, které nebylo vytvořeno z materiálů a nebylo úmyslně a účelně někým sestaveno?
A poté by tvrdil, že akce a reakce nejsou provázány? Tedy, že se nějaký předmět dá do pohybu bez impulzu, že se jakkoli změní bez podnětu? Že ono auto se dá do pohybu bez působení nějaké síly, změní směr, změní barvu zničehonic? Nebo, že se někdo z lidí nenarodil jako výsledek spojení dvou pohlavních buňek svých rodičů? Nebo, že viditelné světlo ve dne existuje samo od sebe a střídání dne a noci nevychází jako reakce z jiných akcí pohybu planet? A že ony planety vznikly samy od sebe, bez působení sil, či jiného impulzu?

Budeme považovat taková tvrzení za logická? A vztáhneme-li to na hmotu a celý svět, vznikl sám od sebe, bez podnětu? Vděčíme za svou existenci a existenci celého světa sami sobě?

Není právě toto ona slavná zásadní koránská otázka:

***COŽPAK Z NIČEHO BYLI STVOŘENI, ČI SAMI JSOU STVOŘITELI ?***

(ve významu Koránu súra At-Túr 52:35)

Stejně tak nás k přemýšlení o podstatě světa a života, a o tom, že každá akce má reakci a naopak, může dovést jiná, opakující se koránská otázka: ***Věru ve stvoření nebes a země a ve střídání noci a dne je znamení pro lidi rozmyslem nadané*** (Ál ‘Imrán 3:191) neboli ***A On je ten, jenž stanovil střídání noci i dne jako znamení pro toho, kdo chce si Boha připomenout, a toho, kdo chce být vděčný.*** (Al-Furkán 25:62)

Buďmě z lidí, kteří jsou rozmyslem nadaní, připomínejme si Boha a buďme vděční. Připomínejme si Boha, který je všehoznalý a nemá počátek ani konec, na kterého se nevztahují atributy stvoření, ale naopak stvoření všeho závisí na Něm.

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Společenost - islamizace se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.