Prohlášení Ústředí muslimských obcí v České republice ve věci pátečního policejního zásahu v pražských modlitebnách dne 25.04.2014

Mešita Praha kázáníRádi bychom zprostředkovali toto prohlášení (zdroj ÚMO):

„Ústředí muslimských obcí v České republice (ÚMO) vyzývá a vždy vyzývalo k dodržování zákonů a ostatních právních předpisů České republiky a mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. Ohrazuje se proti všem formám kriminality i extremizmu a nesouhlasí s nimi.

Prohlašujeme, že nebudeme bránit ani orgánům činným v trestním řízení, ani dalším státním orgánům, v plnění jejich úkolů a činností, ke kterým jsou pověřeny. Zároveň vyjadřujeme rozhořčení nad tím, jakým způsobem byl zásah ÚOOZ veden, vzhledem k okamžiku, k době a místům provedení. Způsobem, jakým byl vykonán, se zásah jeví jako naprosto nepřiměřený a naprosto neadekvátní.

Z těchto důvodů požadujeme po zodpovědných orgánech, aby nám podali dostačující objasnění toho, z jakých důvodů zásah vůbec proběhl a proč se odehrál takovou formou. Trváme na sdělení všech skutečností, které by osvětlily celou situaci.

Varujeme před nárůstem extremismu a protimuslimských nálad, které může takové počínání způsobit a jsme znepokojeni vlnou islamofobních komentářů, které se po policejním zásahu objevily. Obáváme se, že by mohlo dojít i k přímému ohrožení příslušníků muslimské menšiny v ČR, proto vyzýváme všechny zúčastněné strany k maximální rozvaze a zdrženlivosti.

V každém případě využijeme všech zákonných prostředků, k dosažení důkladného prošetření celé této velmi nepříjemné kauzy a pevně věříme, že spravedlnosti bude učiněno za dost.

Páteční modlitební shromáždění, které jsme svolali na 2. 5. 2014 na Letenský stadion, blízko budovy Ministerstva vnitra, sleduje dva cíle. Prvním je ukázat české veřejnosti, co se odehrává uvnitř českých mešit a modliteben během pátečních kázání a modliteb, zcela otevřeně a přístupně všem. Druhým cílem je také rozhodně a jasně demonstrovat nesouhlas s policejním zásahem, který před týdnem proběhl přímo během samého průběhu pátečních kázání a modliteb v prostorách pražské muslimské komunity.“

V Praze dne 02.05.2014
Za Ústředí muslimských obcí
Muneeb Alrawi
předseda

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Islamofobie, Muslimská komunita v ČR, Události - pozvánky - publikace - doporučení se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.