Příběh Salmána Al-Fársího (ať je s ním Bůh spokojen)

salman-the-persian salman fársíSalmán Al-Fársí byl Peršan, který se narodil ve městě Asbihan (dnešní Írán). Byl to člověk, kterého můžeme bez ostychu nazvat jako pravého „hledače pravdy“. Přestože se narodil v daleké zemi (Persii) a ve vyspělé kultuře zcela odlišné od arabského kmenového zřízení té doby na Arabském poloostrově, dostal se na své životní ceste „hledání pravdy“ nakonec až do Mekky a Medíny a potkal se s prorokem Mohamedem, mír s ním a požehnání Boží a stal se jedním z jeho společníků.

Toto je úryvek ze Salmánova života (Slovensky):

„Bol som chlapcom z dediny zvanej Džaí (Jayyan). Môj otec bol šľachticom a jedným z najbohatších mužov v okolí. Mal ma tak rád, že zo strachu o mňa ma zamykal v dome. Oddane som slúžil zoroastrianizmu (1), až som sa nakoniec stal strážcom ohňa, ktorý sme uctievali. Ja som sa staral o to, aby nikdy nevyhasol. Môjmu otcovi patrilo veľa úrodnej pôdy. Raz bol zaneprázdnený nejakou stavbou a nemohol sa o ňu postarať­. Poprosil ma aby som to urobil za neho a vrátil sa domov čím skôr. Po ceste som zbadal kostol a počul som kresťanov, ako sa modlia. Vzbudilo to vo mne zvedavosť. O kresťanoch, či nasledovníkoch iných náboženstiev, som nič nevedel, lebo otec ma zamykal doma. Vošiel som do kostola a sledoval som, čo robia. Ich modlitba sa mi zapáčila a túžil som nasledovať ich náboženstvo. Cítil som, že je lepšie ako to naše. Zostal som tam do západu slnka a nešiel som na pole. Ľudí v kostole som sa spýtal na pôvod ich náboženstva a oni mi povedali, že pochádza zo starovekej Sýrie. Otec poslal po mňa, lebo mal o mňa veľký strach a nemohol sa sústrediť na svoju prácu. Keď som sa v noci vrátil domov, otec sa ma spýtal na pole. Povedal som mu o všetkom. Keď to počul, zľakol sa a pokúšal sa ma presvedčiť, že naše náboženstvo je lepšie ako kresťanstvo. Keď som mu povedal, že kresťanstvo je lepšie, zamkol ma a zviazal mi nohy. Bál sa, že sa zrieknem našej viery.“ 

Cesta do Sýrie 
„Poslal som po kresťanov a žiadal som ich, aby ma informovali, kedy príde karavána zo Sýrie, a oni tak učinili. Podarilo sa mi zbaviť pút a potajomky som cestoval, až do Sýrie. Spýtal som sa na tamojšieho najvzdelanejšieho človeka v najvzdelanejšieho z tunajších kresťanov a zaviedli ma k nejakému biskupovi. Povedal som mu, že by som chcel prijať kresťanstvo. Zostať s ním, slúžiť mu, učiť sa od neho a modliť sa spolu s ním. Súhlasil. Krátko nato som zistil, že je to zlý človek. Dostával zlato a striebro ako milodary od ľudí a hromadil pre seba v truhliciach. Veľmi som ho znenávidel. Keď zomrel, povedal som ľuďom o jeho zlých skutkoch a ukázal som im miesto, kde schovával tie truhlice. Jeho telo ukrižovali a ukameňovali. Keď vymenovali nového biskupa, zostal som s ním. Bol veľmi skromný, bohabojný a oddaný uctievaniu. Vo dne aj v noci sa veľa modlil. Mal som ho veľmi rád. Strávil som s ním nejaký čas. Keď zomieral, spýtal som sa ho, koho by som mal nasledovať po jeho smrti. Poradil mi, aby som zašiel za istým mužom v Mosule (v dnešnom Iraku). Odišiel som do Mosulu a zostal som s tým mužom, kým i on nezomrel. Bol podobne bohabojný a oddaný službe Bohu ako jeho priateľ. Pred jeho smrťou som sa ho spýtal, koho mám po jeho smrti nasledovať. Poradil mi, aby som išiel za jedným mužom v meste Nasibín. Tak som za nim odišiel a zostal som s ním, kým nezomrel. Pri jeho smrteľnej posteli som sa ho spýtal, koho mám po jeho smrti nasledovať. Poradil mi, že mám ísť za istým mužom v meste `Ammúríyah (v dnešnom Turecku). Šiel som tam a stretol som sa s ním. Počas pobytu uňho som pracoval a staral sa o ovce a pár kráv,ktoré som vlastnil.“ 

Mních radí Salmánovi, aby nasledoval sľúbeného Proroka 
„Keď muž z mesta `Ammúríyah zomieral, spýtal som sa ho, koho mám nasledovať po jeho smrti. Povedal mi, že nevie o nikom z nasledovníkov pravého kresťanstva, ktorý by ešte žil. Oznámil mi však, že zoslanie posledného sľúbeného proroka sa blíži. Mních povedal: On je nasledovníkom náboženstva Abrahámovho. Emigruje zo svojho domova do mesta, kde pestujú palmy. Má jasné znamenia: prijíma dary a neprijíma almužnu. Pečať jeho proroctva je medzi jeho plecami. Ak ho môžeš nasledovať, neváhaj.“ 

Príchod na Arabský polostrov 
Keď popri meste `Ammúríyah prešla skupinka arabských obchodníkov z kmeňa „Kalb“, Salmán ich požiadal, aby ho odviezli do arabskej zeme výmenou za ovce a kravy, ktoré vlastnil. Salmán hovoril: „Keď sme prišli do Wádí Al-Qurá, oklamali ma a predali ako otroka jednému Židovi. Vzápätí som bol predaný jeho bratrancovi, ktorý ma zobral do Jathribu (al-Madína al-Munauará). Uvidel som tam palmy a spomenul som si na slová mnícha z ‘Ammúríyah. Pevne som veril, že toto je to mesto. Medzitým Prorok (pokoj a mier s ním) začal hlásať svoje poslanie v Mekke, ale ja som o ňom nič nevedel, keďže som ako otrok musel vykonávať mnohé práce.“ 

Prijatie islamu 
„Keď Prorok (pokoj a mier s ním) emigroval do Mediny, šiel som za ním s ďatľami a ponúkol som mu ich a jeho spoločníkom ako almužnu. Dal ďatle svojim spoločníkom, ale On z nich nejedol. Bol som teda presvedčený o prvom znamení. Znovu som mu priniesol ďatle a ponúkol som mu ich ako dar. Jedol z nich a dal z nich svojim spoločníkom. Tak som sa presvedčil i o druhom znamení. 

Išiel som za Poslom v Baqi` Al-Gharqad, kde sedel a mal na sebe dva plášte. Po tom, čo pochoval jedného mŕtveho spoločníka, pozdravil som ho a obrátil som sa k jeho chrbtu v snahe uvidieť pečať (znamienko) jeho proroctva. Pochopil môj úmysel a dovolil mi to. Keď som uvidel ten znak, pobozkal som ho a rozplakal som sa. Posol (pokoj a mier s ním) sa ma spýtal: « Čo je s tebou?» Vyrozprával som mu celý svoj príbeh. Bol veľmi prekvapený a povedal mi, aby som svoj príbeh vyrozprával aj jeho spoločníkom.“ 

Salmán prijal islam a stal sa významným Prorokovým spoločníkom. Vykúpil sa z otroctva a neskôr prevzal vládu nad niekoľkými mestami v období nadvlády správne vedených kalifov. 

Jeho postavenie 
Jedného dňa Prorok (pokoj a mier s ním) položil svoje ruky na Salmána a povedal: „Aj keby bola viera veľmi vysoko v Plejádach (2), takíto ľudia (ukazujúc na Salmána) by k nej dosiahli“ 

Smrť: 
Salmán zomrel v roku 36 P.H. a je pochovaný vo vtedajšom meste „al-Madáin“ pri dnešnom Bagdade. 

Poznámky: (1) Svetský náboženský systém založený Zoroastrom v starej Perzii v 6. storočí pred Kristom (pokoj a mier s ním). Hlavná myšlienka zoroastrianizmu je boj medzi svetlom (dobrom) a tmou (zlom).  (2) Plejády (pomn.) – súhvezdie.

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Události - pozvánky - publikace - doporučení se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.