Zekátu l-fitr (زكاة الفطر) a 7 nejčastějších dotazů

AKTUÁLNÍ TÉMA
1. Co je to zekátu l-fitr?
Je to povinná almužna, předepsaná šarí’a za účelem obohacení chudých muslimů pro den oslav svátku přerušení půstu (arab. ‘ídu l-fitr).

oslava id cukrovi2. Jaký je účel zekátu l-fitr? Za prvé, aby i chudí mohli okusit sváteční veselí a pohodu v den, kdy ji zažívají i všichni ostatní. Za druhé představuje očištění půstu dárce od všeho zlého, čeho se člověk dopustil během půstu – jako mrhání časem, špatná a nevhodná slova atd. Ibn ‘Abbás pravil: „Posel Boží (mír s ním a požehnání Boží) předepsal zekátu l-fitr, aby se postící očistil od špatných a nepotřebných slov a mrhání časem a aby byli nakrmeni chudobní. Kdo jej zaplatí před modlitbou (sváteční), tomu to bude bráno jako zekátu l-fitr a kdo ji zaplatí až po modlitbě, to pro něj bude jen obyčejným milodarem.“

3. Kdo má povinnost odevzdat zekátu l-fitr? Zekát al-fitr neboli sadekatu l-fitr je povinností každého muslima, podle hadísu, který je zaznamenán na autoritu Abdulláha ibn Omara, který říká:„Posel Boží (mír s ním a požehnání Boží) stanovil zekátu l-fitr jako povinnost, sá‘ datlí nebo sá‘ ječmene, pro otroka i svobodného, pro muže i ženu, pro mladého i pro starého z muslimů a přikázal uhradit jej, než lidé přijdou na modlitbu.“ Muslim je povinen platit za sebe i za ty, kteří jsou v jeho zodpovědnosti – tj. za manželku, děti, atd. Dát i za nenarozené dítě (plod v těle matky) je oblíbeno. Zekát nedává ten, komu by po vydání zekátu nestačilo jeho vlastní živobytí v domácnosti na následující sváteční den a sám se tak stal chudobným, nebo nuzným.

oslava id4. Komu je zekátu l-fitr určen? Je určen chudým muslimům, aby sami pocítili sváteční veselí v den ‘ídu l-fitr. Nikoli těm, kteří tento svátek neslaví vůbec (nemuslimové). Nemuslimům může člověk dát zakát ve formě běžné dobročiné almužny podle svého uvážení kdykoli jindy. Jakýkoli zekát (tedy i zekát al-fitr) je povinný milodar a je určen jen vybraným kategoriím lidí, pouze muslimům, výslovně vzpomenutým Koránem a Sunnou – chudákům, nebo lidem v těžkosti, sirotkům, otrokům na vykoupení, lidem, kteří upadli do dluhu ne vlastní vinou, pocestným, aktivním v islámské osvětě, nebo příjemcům zekátu, atd. Fikh přesně rozpracovává jednotlivé kategorie příjemců zekátu. Rozhodující je v této otázce koránský verš ve významu: ***Almužny jsou pouze pro chudé a nuzné, pro ty, kdož je vybírají, pro ty, jichž srdce se sjednotila, pro otroky a zadlužené, pro boj na cestě Boží a pro toho, kdož po ní kráčí podle ustanovení Božího, a Bůh je vševědoucí, moudrý.*** (Tewba 09:60)

5. Je možné odvádět zekát nejbližším příbuzným? Islámští učenci se shodují na tom, že dát zekát (tedy i zekátu l-fitr) někomu, kdo jinak spadá pod každodenní vyživovací povinnost jiného člověka, jako jsou například rodiče, prarodiče a děti, není dovoleno. Velcí učenci právní vědy se shodují:

  • Od imáma Málika se uvádí: „Zekát se nedává nikomu z bližší rodiny, kterou je člověk jinak povinen zaopatřovat.“
  • Imám aš-Šáfi’í pravil: „Zekát se nedává otci, ani matce, dědovi, či babičce.“
  • Ibn Kudáma, Alláh mu budiž milostiv, pravil: „Zekát (sadekatu l-fitr) se nedává rodičům a dokonce ani těm nad nimi (prarodiče) a nedává se ani dětem a ani těm pod nimi.“
  • Šejch Ibn ‘Usejmín řekl: „Dát zekát chudobným z vlastní rodiny je dovoleno, dokonce i v případě nejbližší rodiny, je to dokonce lepší, než dát jej někomu jinému, neboť toto v sobě obsahuje dva dobré činy – udílení zekátu a utužování příbuzenských svazků. Vše výše uvedené je dovolené, ovšem jen pod podmínkou, že nejde o právní kličku, která slouží pro zachování majetku v rámci rodiny, nebo aby sám dárce získal za toto rozhodnutí nějaký zisk pro sebe. Člověku, který zaopatřuje svou rodinu pravidelně a dostatečně, jak mu určuje povinnost, není dovoleno v okamžiku, kdy má dávat zekát, tento zekát udělit své rodině. Pro toho, kdo není povinen zaopatřovat svou rodinu je dovoleno takto postupovat. Navíc, jak jsme řekli, nejenže platí zekát, ale také posiluje rodinné vztahy, podle hadísu Božího Posla (mír s ním a požehnání Boží): „Milodar věnovaný příbuznému je ve skutečnosti nejen milodar, ale i udržování rodinných vztahů.“

Svátek íd Ramadán6. Kdy se vydává zekátu l-fitr? Zekátu l-fitr musí být uhrazen předtím, než se lidé vyjdou pomodlit sváteční modlitbu, podle hadísu na autoritu Ibn Omara: „Posel Boží (mír s ním a požehnání Boží) nařídil uhradit zekátu l-fitr ještě předtím, než lidé vyjdou na modlitbu.“ Může být naopak uhrazen před svátkem přerušení půstu. Náfi‘ vyprávěl: „Ibn Omar dával zekátu l-fitr také těm, kteří jej vybírali a tak činili den nebo dva před svátkem.“

7. V jaké formě se vydává zekátu l-fitr? Zekátu l-fitr možno uhradit ze všech základních potravin, které muslimové používají ve výživě a netřeba se omezit jen na to, co je výslovně vzpomenuto v hadísech Božího Posla (mír s ním a požeznání Boží) jako ječmen, datle nebo hrozinky, může se dát i rýže, pšenice atd., co se využívá ve výživě jako trvanlivá potravina. Podle názoru většiny učenců je povinnost uhradit zekátu l-fitr v míře jednoho sá‘ v naturáliích. Sá‘ je míra čtyř dvojhrstí středně vzrostlého člověka. Je to míra objemu 3,28 litru.  (například u rýže to odpovídá  necelým 3 kg rýže). Co se týče hrazení zekátu v penězích, učenci se rozešli na dva názory. Podle prvního je to zakázáno, stejně jako je zakázáno porazit jako obětinu při pouti cokoli jiného, než co se uvádí, nebo učinit odkup něčím jiným a nějak jinak, než co se uvádí. Pokud by bylo zekátu l-fitr možno uhradit v penězích, Posel Boží (mír s ním a požehnání Boží) by nás o tom zpravil. Toto zastávají Málik, aš-Šáfi’í, Ahmed a Dawúd az-Záhirí. Uhradit zekátu l-fitr v penězích povolují Abú Hanífa, Sufján as-Sewrí, al-Buchárí a další, protože cílem je uspokojit potřeby chudobných ve svátek. Obě skupiny mají na podporu svého stanoviska silné důkazy, ale správnější je následovat praxi Božího Posla, kromě v případě, že tomu brání nevyhnutelná nutnost.

zakat v naturaliichPoznámka: Tento ramadán 1435 H. (2014 Greg.) je v našich podmínkách doporučena částka nejméně 120,- Kč za osobu (včetně dětí). Je možné jej vydat v mešitách do zvláštních schránek, ale co nejdříve – pomoc musí být rozdělena potřebným ještě před sváteční modlitbou! Pro ty, kdo nemají jinou možnost zakát al-fitr uhradit, je možné použít účet Islamske nadace v Praze (s poznámkou „zakat al-fitr“) 175834904/0300.

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Fatwy, Muslimská komunita v ČR se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.