Doporučujeme: MÁME SE BÁT ISLAMIZACE EVROPY?

Doporučujeme stále aktuální a aktuálnější text, zveřejněný na islámském vzdělávacím portálu e-islam.cz na téma islamizace Evropy.islamizace

Ukázka z textu:

…Evropané se dnes již sami nedokáží pozitivně definovat, poznat a specifikovat se. Mohli by se opřít o odkaz antické myšlenkové tradice, křesťanské lásky a solidarity, židovské píle, středověké soutěživosti, osvícenské oduševnělosti a ambiciózní svobodomyslnosti doby kolonií. Mají-li se definovat, vymezí se negativně proti svému okolí. Evropanem je obyvatel Evropy, který není Rus, který není muslim, či něco jiného, co Evropané vnímají jako protichůdný odraz sebe sama. Říkají: „Nejsme jako támhleti,“ ale nejsou schopni říci: „Jsme takoví a takoví.“ Taková evropská identita nebezpečně klouže k šovinizmu, názorové nestálosti, oblibě jednoduchých a extrémních řešení, ke zplošťování vnímaného obrazu reality a k nezdravým, vyčerpávajícím konfliktům. Evropan dneška přichází o možnost zhodnotit, byla-li jeho společnost úspěšná, či byl-li úspěšným on sám. To je největší hrozbou evropské civilizace a tato hrozba je daleko horší než to nejhorší, co si lze představit pod oním strašidelným slůvkem „islamizace.“ …
…Vědomí vlastní náboženské identity se zvětšuje také i mezi evropskými muslimy. Dokonce ještě rychleji, vzhledem ke zmatku, ve kterém se současné evropské myšlení nachází. Na stranu islámu se také přidává stále více a více samotných Evropanů, kteří v něm nalézají odpovědi na své otázky. Právě islám a jeho civilizace může Evropě pomoci vybřednout z její krize mysli. Islámské učení a islámská mysl disponuje pro Evropany dávno ztracenými ambicemi, smyslem pro rovnováhu, vyváženost a hlavně uvědoměním si existence nejvyšší autority, absolutní pravdy, která je stabilním majákem a neměnným měřítkem lidských činů, dobra a zla, spravedlnosti a křivdy, nároků a závazků i krásy a ošklivosti. Nemálo historiků smýšlí, že kulturní přerod renesance započal v metropolích islámské znalosti, v Bagdádu a Córdobě, kde se muslimští myslitelé spolu se svými křesťanskými a židovskými kolegy věnovali zachování a obohacení antického a staroindického odkazu. Teorie přístupu k vědecké práci, kterou vypracovali muslimové, byla také základem vědeckého pokroku Evropy v následujících staletích, na který může být Evropa dodnes hrdá. Pakliže muslimské poznání vyvedlo křesťanskou Evropu z temna středověku, může ji rovněž táž islámská mysl vyvést z krize myšlení a hodnot. Bude to další přerod v sérii mnoha podobných přerodů v historii, jako bylo dobývání Evropy Římany a následná postupná christianizace samotného Říma. A takové islamizace není třeba se bát.
Taková islamizace bude ovšem vyžadovat podmínku, že bude zachován silný původní evropský živel, který bude hlavním cílem i aktérem takové kulturní výměny. Hovoříme-li o přistěhovalcích, kteří tvoří 90% muslimů v západní Evropě, máme na mysli lidi zvyklé na početné rodiny. I když už dnes takřka nemají více než čtyři děti, oproti domácím evropským populacím, které stárnou a vymírají, je to závratné číslo. Těžko ale hledat vinu u přistěhovalců. Dělají jen to, na co jsou zvyklí. Vina leží na špatně nastavené rodinné politice samotných Evropanů, na systému, kde v populaci jednoznačně vítězí ten, kdo se dokáže lépe uskrovnit. Pokud tedy tato podmínka existence domorodého evropského živlu nebude splněna, hrozí evropské civilizaci, že skutečně zanikne a kontinent se stane jen zámořským územím severní Afriky, nebo přirozeným pokračováním Turecka za Bospor. Právě to je myslím oním strašákem, před kterým varují na začátku zmíněné hlasy. Evropská civilizace ve své nynější krizi hodnot a východisek nemůže moc dobře vzdorovat tomu, aby případná kulturní výměna probíhala v její prospěch, tedy aby Evropa pohltila evropské muslimy. Může však připravit podmínky pro to, aby z takové výměny vyvázla pozitivně…
…Pohlédneme-li na různorodost islámského světa, na různé civilizační okruhy, které vyznávají islám, na různé jazyky, kterými muslimové na světě hovoří, na jejich každodenní kulturu, pak můžeme zpozorovat, že islámské náboženství klade jen určitý rámec, jakým se má daná kultura, či civilizace vyvíjet. Praktické naplnění tohoto rámce se může odlišovat. Přijetí islámu u žádného současného muslimského národa neznamenalo odvržení všech jejich dosavadních kulturních tradic a naprostý rozchod s celou jejich kulturou. Neznamenalo ani bezpodmínečné přijetí jazyka a kultury Arabů, či Turků, největších nositelů islámské výzvy. Znamenalo ovlivnění, obohacení, promíšení…

Celý text v orginálním znění k dispozici zde: http://e-islam.cz/node/231

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Islamofobie, Muslimská komunita v ČR, Společenost - islamizace se štítky , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.