Prasata a vepřové z pohledu islámu

vepř prase a islám - sharia4czechiaTéma první: Prasata jako stvoření Boží
Připomeňme si, že i vepři (a různé druhy prasat) jsou stvoření Boží. A podle toho se s nimi musí zacházet a nezpůsobovat jim úmyslně a bezúčelně nic špatného. Stejně tak, jako se to týká jakéhokoliv jiného druhu. Od hmyzu, přes plazy, ptáky, šelmy, psy a další žijící stvoření – dokud nejsou prokazatelným nebezpečím pro lidi. Co se týče prasat, je v nich ukryt velký dar – jejich orgány jsou podobné lidským, i jejich svalovina (někteří lidé tvrdí, že chuť vepřového je podobná chuti lidského masa, ale to těžko potvrdíme). Tyto orgány mohou transplantacemi zachránit život, nebo vylepšit zdravotní stav lidí. Navíc mají mezi zvířaty poměrně velkou inteligenci a mohou být i jinak užitečná (nemluvě o jejich užitečnosti v mnoha ekosystémech).

prava zviratDoplňující odkaz: Na Facebooku naleznete fotodokumentaci z akce: Za lepší podmínky hospodářských zvířat Praha, 21.3.2014 Zde fotoalbum (Facebooková skupina „Jihad for animals: Muslims against cruelty“)

Téma druhé: Konzumace vepřového
Vepřové maso je muslimům zakázáno pro konzumaci (kromě stavu hladomoru, donucení, nebo nevědomosti). Důkazem je několik veršů z Koránu, například: ***Vy, kteří věříte, jezte z výtečných pokrmů, jež jsme vám uštědřili, a děkujte Alláhu, jste-li Jeho služebníky! Alláh zakázal vám jedině zdechliny, krev, vepřové maso a to, co bylo zasvěceno někomu jinému než Alláhu. Kdo však byl donucen jísti toto, aniž po tom toužil nebo přestupníkem byl, na tom nebude hříchu, vždyť Alláh je odpouštějící, slitovný.*** (překlad významu Koránu 2:172-173)

V tomto zákazu se skrývá dobro. Podstatu tohoto dobra a důvod tohoto zákazu není nijak specifikovaný, takže záleží jen na našem vědeckém poznání, jestli jej (nebo jeho části) odhalíme. Zde se často uvádějí zdravotně – dietologické důvody, proč se vepřovému vyhýbat (přenos parazitů, vysoký podíl škodlivých usazenin u vepřového masa, nepříznívý poměr výživnosti, tučnosti a obsahu prospěšných látek v porovnání s jinými druhy masa). Každopádně to nemůžeme považovat za jednoznačný důvod a důkaz k tomu, nejíst vepřové. Důkaz je jasný v Koránu, a to nám stačí, je to přeci Slovo Boží.

Doplňující související otázka: Jak islám hodnotí vepřovou či jinou želatinu, emulgátory připravené z hmyzu (např. E120 – barvivo z hmyzu) a podobné složky, které jsou obsaženy v mnohých potravinách? Odpověď: Chvála Alláhu. Islámský posudek v této věci závisí na jedné otázce, kterou řešili již staří učenci: Když se nečistota či jiná věc, kterou je v islámu zakázáno konzumovat, přemění v jinou podstatu (z důvodu rozkladu či chemické výroby apod.), je stále zakázána nebo ne?Uvedli jako příklad, kdyby do soli spadlo prase nebo pes (zakázané ke konzumaci, jejich maso a to, co vylučují je nečisté) a tam by toto zvíře zemřelo a rozložilo se, až by se přeměnilo v sůl. Mnoho učenců, jako např. Ibn Tajmija, Ibn Alqajim a mnoho dalších, říkají, že přeměnou podstaty věci v jinou, povolenou podstatu, se stává tato věc povolenou, protože sůl není pes ani prase, sůl je sůl, a ta je povolená. To samé pak platí v případě, že se jistá zakázaná potravina promění pomocí chemické výroby v něco zcela jiného, jako je želatina či barvivo.  Tento názor zastával i imám Al-albáný a považuji ho za správný, a proto nevidím problém v konzumaci takovýchto potravin. Navíc lze argumentovat i tím, že spoustu čistých věcí, se staly nečistými právě takovouto přeměnou, jako např. jídlo, které se přemění v moč a stolici, což jsou nečisté věci. To samé tedy musí platit i naopak: Když se nečistota přemění v čistou věc, stává se opět čistou. (Zdroj: Fatwy sunna.cz)

Téma třetí: Znečištění vepřovým masem a podobnými nečistotami
(výběr z webu e-islam.cz) Vepř je jen jednou z vícera zakázaných poživatin. Zakázány jsou všechny části prasete, ať již jeho maso, či sádlo, chrupavky apod., jak domácího, tak divokého. Vepřové maso také spadá do kategorie nečistot, podobně jako moč, výkaly, nebo třeba psí sliny. Vepř je nazýván nečistotou celý, tj. jako takový, a je i příměrem nečistoty.

Pokud by měl kontakt půdy s vepřem nebo jeho masem zamezit výstavbě mešity na ní, musela by dle této logiky splnit stejnou funkci i jakákoli jiná poživatina, jejíž konzumace je muslimům zapovězena, nebo též jakákoli jiná nečistota. A nic z toho v době prvních tří generací muslimů, jejichž chápání islámu je závazné i pro muslimy dnešní doby, nikde a nikdy nefungovalo.

Naopak, víme, že v době Proroka (ať mu Bůh žehná a dá mír) byla mešita jen vymezeným prostorem pro modlení, a než byla ohrazena zdí, občas přes ni proběhli psi. Známý je i případ beduína, který se v ní vymočil, ale Prorok svým druhům přikázal pouze vyčistit toto místo vodou. Ke znesvěcení mešity takovým způsobem, aby nemohla být dále užívána, kontaktem s nečistotou nedošlo. Jak psí sliny, tak i moč patří podle šarí’y do stejné kategorie látek jako vepřové a musel by existovat důkaz, že se vepřové v tomto konkrétním aspektu od ostatních nečistot odlišuje.
V hadísu na autoritu Džábira ibn ‘Abdulláha (nechť je s ním Bůh spokojen) jmenuje Prorok pět předností, které byly dány jen jemu a jeho ummě. Mezi nimi zmiňuje i skutečnost, že „celá země mu byla dána jako modlitebna a prostředek k očištění“ a dodává: „Proto se kdokoli z mých následovníků může pomodlit kdekoli, kde jej zastihne čas modlitby.“ V hadísu od Abú Zerra (nechť je s ním Bůh spokojen) Prorok říká: „Celá země je pro tebe modlitebnou, proto kdekoli tě zastihne čas modlitby, tam se modli.“ Podmínkou správně vykonané modlitby je sice odstranění nečistot z oděvu, z těla a z místa, kde je vykonána, dle předpisu verše: ***A oděv svůj očišťuj***  (74:4, přibližný překlad významu). Jenže verš ani jeho výklad nestanovují žádné specifické a nestandardní postupy odstranění nečistoty vepřového. Vepřové je tedy nečistotou jako každá jiná. Toto je většinový názor.

prase teplice islamCo se týče znečištěné země, na které má být vykonána modlitba, dostačující je, aby byla vysušená sluncem a větrem, přičemž poté je již vnímána jako čistá. Ibn Omar (nechť je s ním Bůh spokojen) byl tázán na modlitbu v zahradách, kde se mohou nacházet i nečistoty a odpověděl: „Pokud na ně prší a vysušuje je vítr, ničemu to nevadí a modlit se v nich může – což se uvádí  od Proroka i ‘Áiša (nechť je s ní Bůh spokojen), která praví: „Zem se čistí vysycháním.“ Muhammed ibnu l-Hanefíjja říká: „Když zem vyschne, je považována za čistou.“ Hadís o beduínovi neukazuje nezbytnost vyčištění vodou, ale jen možnost, jak urychlit proces vyčištění. Tohoto názoru je hanefíjský mezheb.  Šáfi’ovský mezheb smýšlí, že vysycháním se zem zbavuje nečistot tekutých a omytím se zbavuje nečistot pevných. Málikovský mezheb smýšlí, že to, co je z nečistot jasně viditelné, třeba odstranit vodou, přičemž zbytek je odstraněn vyschnutím. Všechny ostatní povrchy kromě země nutno očistit běžným způsobem. Pokud nelze nečistotu nijak odstranit, lze se na daném místě modlit, bez povinnosti takto vykonanou modlitbu nahradit znovu.

vepřové mešita brno šaría islámZnečistí-li někdo takto mešitu, nebo místa spojená s muslimy, nejde ani o prosté odhazování odpadků na místa, kam se odpadky neodhazují, ale o jasnou provokaci s cílem šokovat, znesvětit a urazit. Podobně, jako by čin počmárání židovských náhrobků hákovými kříži či znesvěcení katolického kostela neměl být posuzován jen jako vandalizmus. Jde zde nejen o útok na islám a muslimy (anebo na judaizmus a židy, či katolicizmus a katolíky), ale také o atak na vzájemnou důvěru a soužití. V každém takovém případě by se jednalo o akt vrcholné neúcty. Nejedná se tu o vzdor proti ubíjející diktatuře politické korektnosti, ale o porušení nezbytného principu prosté mezilidské slušnosti. Trvat na jejím zachování a ohradit se proti jejímu pošlapání zákonnými prostředky je právem občana kterékoli země, jež se považuje za právní stát a ve které platí svoboda vyznání a rovnost před zákonem.

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Fatwy, Islamofobie, Muslimská komunita v ČR se štítky , , , , , , , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.