Islámská morálka: Rada před lidmi je zahanbující

 Rada před lidmi  (veřejná) je zahanbující = النصيحة أمام الناس فضيحة

wa bashir sabirin

Korán ve významu (část veršů 2:155-157): „…avšak oznam zvěst radostnou trpělivým kteří, když postihne je neštěstí, hovoří: „My Bohu patříme a my k Němu se navrátíme!“ A to jsou ti, jimž patří požehnání a milosrdenství Pána jejich, to jsou ti, kdož správnou cestou jsou vedeni.“

Je faktem, že každý člověk má nějaké své chyby. Je povinností muslima ostatním lidem předávat své znalosti a „přikazovat vhodné a zakazovat zavrženíhodné“. Ale je také faktem, že přirozená lidská povaha  nemá ráda veřejnou kritiku, ačkoli může být oprávněná. V takovém případě se totiž člověk snaží sám sebe před ostatními bránit a obhajovat… a vzniká zbytečný konflikt. Co je cílem dobré rady? Aby si ji chybující osoba vzala upřímně k srdci a přijala ji. V žádném případě nesmí sloužit „rada druhému“ k tomu, aby šíříla mezi lidmi informace o špatném činu nebo vlastnosti druhého. I kdyby to byla pravda, je to podle šaríatských měřítek pomluva. Pomluvou je totiž i to, když třetí osobě řekneme něco, co je sice pravda, ale dotčená osoba by s šířením této informace nesouhlasila, protože narušuje jeho čest a pověst. Posel Boží (ať mu Bůh žehná a dá mír) řekl: „Nezáviďte si navzájem, neklamte se, nesmíte se nenávidět, ani se obracet jeden k druhému zády. A neobchodujte na úkor svého bratra, nýbrž buďte bratry, ó služebníci Alláha! Muslim je muslimu bratrem, nekřivdí mu, , nenechá jej na holičkách, nelže o něm ani ho nepodceňuje. Bohabojnost se nachází zde!“ a pak třikrát ukázal na svou hruď. „Dostačující je zlo, že muslim podcení svého bratra muslima. Každému muslimu je krev, majetek i čest druhého muslima svatá!

Jak radit lidem, zejména pak muslimským bratrům a sestrám?

  • Někdy je lepší (a stačí) jen naznačit, nebo uvést analogický případ. a člověk si pak může sám uvědomit svou chybu.
  • Je možné radit před více lidmi nebo jinak veřejně, ale bez zmiňování konkrétních lidí
  • Radit s trpělivostí a přiměřeně k situaci, ale bez zlehčování v islámu závažných věcí.
  • I u velmi závažných věcí varovat důrazně, ale nikdy ne s osobními výhružkami, nebo silovým nátlakem.
  • Nejlepší rada je pomocí hezkých slov a s úsměvem.
Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Společenost - islamizace se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.