Připomenutí: Poslední kázání posla Božího Mohameda (ať mu Bůh žehná a dá mír)

islám šaría sharia

Ztvárnění pečeti proroka Mohameda. Tato pečet je dosud dochovaná v paláci Topkapi v Istanbulu.

Bylo to v sedmém století, deset let po Emigraci, a Prorok se začal blížit konci své pozemské pouti. Toho roku vykonal hadždž, pouť, pátý a poslední pilíř Islámu. Pod sálajícím sluncem, na pláni pod horou ‘Arafat prorok Muhammad pronesl své poslední kázání, kde mimo, jiné řekl:

 „Lidé! Naslouchejte mým slovům pozorně, neboť nevím, zdali se s vámi za rok opět setkám na tomto místě. Lidé! Vaše životy a vaše majetky jsou, dokud se nesetkáte s Alláhem, stejně posvátné a nedotknutelné jako tento váš posvátný den, tento váš posvátný měsíc, toto vaše posvátné místo. Pamatujte, že se skutečně setkáte se svým Pánem a budete se zodpovídat za své skutky. A tak si dávejte pozor.Kdo z vás něco dluží, nechť to vrátí právoplatnému majiteli.Ruším veškerou lichvu, ale své jmění si nechte. Nepáchejte křivdy, a nebude vám ukřivděno… Ruším veškeré vaše nároky na krevní mstu z pohanských dob nevědomosti… Lidé! Satan ztratil veškerou naději, že bude uctíván v této vaší zemi. Nicméně se bude snažit svádět vás v maličkostech. Proto si na něj dávejte pozor, abyste neohrozili svoji víru… Čas se otočil a vše je jako v den, kdy Alláh stvořil nebesa a zemi. Měsíců je dvanáct a čtyři z nich jsou posvátné, je v nich zakázáno válčit a bojovat… Nad svými ženami máte právo a vaše ženy mají právo nad vámi… Chovejte se ke svým ženám pěkně a buďte k nim laskaví, neboť jsou vašimi družkami a oddanými pomocnicemi… Máte je pouze jako zástavu od Alláha a můžete si jich užívat jen proto, že vám to dovolil Alláh. Vážně mne poslouchejte, lidé, a dobře přemýšlejte. Nechal jsem po sobě dvě věci: Korán a své příklady (sunna). Budete-li se jich věrně držet, nikdy nesejdete z cesty. Lidé! Naslouchejte mým slovům. Vězte, že každý muslim je bratrem každého muslima a všichni muslimové jsou si společně bratry. Od svého bratra si můžete vzít jen to, co vám dá dobrovolně, a tak si neubližujte.“

Prorok pak pozvedl tvář k nebesům a zvolal: „Alláhu, buď mi svědkem, že jsem předal Tvé poselství lidem.“ Poté byla zjevena jedna z posledních slov Koránu, ne slova od Proroka, ale slova od Boha:

[al-jauma akmaltu lakum dínakum wa atmamtu ‘alajkum ni‘matí wa radítu lakumu ´l-Isláma dínan]

***Dnešního dne jsem pro vás završil vaši víru a dovršil nad vámi Své dobrodiní a zalíbilo se Mi dát vám Islám jako cestu…***(v českém významu Korán 5:3)

Toto je skutečný odkaz našeho milovaného proroka, pečeti proroků, Mohameda, ať mu Bůh žehná a dá mír.

 

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Společenost - islamizace se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.