K zamyšlení: Rodina, mnohoženství, homosexualita

muslimka muslim žena muž manželství šaría shariaInstituce manželství v Česku (a celé Evropě) ztrácí svůj původní význam, hodnotu a účel. Prvotní příčinou je samotná změna osobních hodnot lidí, které jsou více sobecké. Takoví lidé pak nedokáží najít společný smysl soužití, smysl samotného manželství, a když už jej uzavřou, snáze se rozejdou a vzah opustí. To je samozřejmě možné, ale v dnešní době jsou počty rozvodů zcela bezprecedentní. Individualismus je modlou a trpělivost je vzácná. Mnoho rozpadů rodin je důsledkem sociálních problémů, před kterými někteří snadno utečou k alkoholu, hazardu, nebo agresivitě… tedy věcem, před kterými nás Bůh důrazně varuje.

Dnešní převažující české náboženství a modla „konzumu a sobeckého užívání si“ formuje zcela jiné uvažování a životní hodnoty. Nežijeme v křesťanské společnosti. To, co zůstalo z křesťanských hodnot, jsou víceméně hodnoty zároveň islámské – v Koránu Bůh nevypočítává hříchy a povinnosti ve způsobu desatera, ale říká v něm mnohem více. Takže i tímto způsobem nalezneme, že islám nás učí totéž (šaría z doby Mojžíše – desatero – přece vychází od stejného zdroje, od Boha): věřit v jednoho Boha, nekrást, nelhát, nezabíjet, ctít rodiče, nepodléhat obžérství atd.

Problémem s manželstím je, že podpora státu dnes nesměřuje k tomu, aby upevnila tradiční (myšleno přirozené, ne zvykové) rodinné hodnoty. Nejedná se jen o podporu materiální a služeb, která je dnes také na žalostné úrovni, ale zejména o narušování hodnoty rodiny a statutu manželství. Vrcholem je jednoznačně tzv. registrované partnerství, kdy dostávají práva manželů a rodičů lidé ve svazku, který je nenormální (podle toho, co definoval náš Stvořitel), proti přirozenosti člověka a neumožňuje  ani reprodukci takového páru. Vinu nenese samotná existence lidí, kteří trpí homosexuálními sklony, protože ti tu byli i dříve a žádné registrované partnerství nebylo. Zde se hodí upřesnění: Nemůžeme posoudit ani generalizovat, můžeme jen spekulovat, jestli se u takto postižených jedná o prostou sexuální úchylku, podlehnutí našeptávání zlých satanů, nebo psychickou poruchu… Ani nemůžeme tvrdit, že tito lidé jsou snad od základu špatní, či snad méněcení. Každý z nás má předurčený nějaký osud, který ho potká – dobrý či špatný. A záleží na člověku, jak se s tím vyrovná – proto se možná jedná o zkoušku těchto lidí, jestli podlehnou (našeptávání, možná i vrozené abnormalitě…) a budou hřešit, nebo ne… Nebo se jedná o nemoc, a v tom případě nás prorok Mohamed učil, že na každou nemoc je lék (jen k němu musí věda dojít).

Mluvíme tedy o rodině z pohledu státu, který právě životní situaci a životní problém homosexuálů vyřešil nevhodným způsobem – zavedením instituce podobného manželství… Tento stav v minulosti způsobil zkázu a smrt celého lidu Lotova, za to, že dopustil rozšíření hříšného chování. Jenže lidé zapomínají, neberou minulá varování v potaz a považují se za soběstačné a povyšují se nad svou přirozenost. Nepřipouští si existenci hříchů, zúčtování při Posledním soudu, natož pak přímý zásah Boží v dnešním pozemském světě.

Zeny - islam sharia4czechia saria pro cesko

O co podivnější je, že stát lpí na některých hodnotách (monogamie), přičemž jiné (přirozenost, že muži si berou ženy a ženy muže) označuje jen za svobodu volby. Ve stavu, kdy manželství již nemá tradiční hodnotu svazku jednoho muže a jedné ženy, proč v ČR neprosadit mnohoženství, klidně ve stylu registrovaného partnerství? Dnešní manželství není už nijak spjato s křesťanstvím, o to blíže jsou svazky lidí k antickým orgiím…

Nutno dodat, že se nejedná  o žádný aktuální společenský problém a insitut mnohoženství je i mezi muslimy spíše vzácností, ale proč by stát nemohl pomoci vyřešit životní situaci i těch mála muslimů, mnohoženství alespoň formálně legalizovat a zrovnoprávnit? Jistě to není otázka o počtu polygamních muslimů v ČR a Evropě, ale otázka principu. Proč některým lidem xenofobně zakazovat formální, rovnoprávný vztah mezi dospělými a svéprávnými lidmi a druhým jej povolovat. Použije-li někdo argument jako „neustupovat islámu“, je to další ukázka kulturního rasizmu, vzdáleného od faktů a jen odvádějící pozornost. Velká Británie a Austrálie učinily první krok a uznávají polygamní manželství uzavřená legálně v zahraničí (je možné, že ne úplně ve všech životních situacích, ale jen ve vybraných).

Samozřejmě uvažujeme o formální stránce věci a ne o praxi. O tom, že mnoho mužů žije v skutečnosti s více ženami (s milenkami), není třeba diskutovat, vždyť nebylo svého času ani žádným tajemstvím, že prezidentský pár Václav a Livie Klausovi se k tomu, že má prezident vztah s druhou ženou, veřejně vyjadřoval a nepovažoval to za „důvod k rozvodu“. Toto je jen příklad, nebudeme soudit, jak morální/nemorální je cizoložství prezidenta, každý muslim znalý Božích příkazů si na to udělá názor sám.

A připomeňme si, z čeho vlastně pramení povolení mnohoženství v islámu, kde je důkaz? Důkaz je v Koránu, kde Bůh pravil, v českým významu: ***…berte si za manželky ženy takové, které jsou vám příjemné, dvě, tři a čtyři; avšak bojíte-li se, že nebudete spravedliví, tedy si vezměte jen jednu nebo ty, jimiž vládnou pravice vaše. A tak se nejlépe vyhnete odchýlení.*** (4:3)

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Muslimská komunita v ČR, Společenost - islamizace, Události - pozvánky - publikace - doporučení se štítky , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.