Připomenutí z hadísů: hadísy o spokojenosti ve skromnosti

670px-Become-a-Muslim-Step-3***Připomínej, vždyť připomenutí je užitečné!***
(Korán v českém významu 87:9)

Od  Ubajdulláha  ibn  Muhsin  Al-­Chutmího (r),  že řekl: Pravil posel Alláhův (s):

„Když má někdo z vás zrána klid na duši, zdraví v těle, jídla na den, jako by mu předložili celý svět se vším všudy“ (Zaznamenal Al-Tirmízí)

Od Abdulláha ibn Amr ibn Al-­Ás (r), že posel Alláhův (s) pravil: „Blažen, kdo přijme islám, má to  nejnutnější jmění a Alláh mu dá uspokojit se s tím, co mu dal.“ (Vyprávěl Muslim)

Od Abú Karímy Miqdána a ibn Maadíkarib (r), že řekl: Slyšel jsem posla Alláhova (s), jak pravil: „Žádný člověk nenalije do nádoby nic tak špatného, co do břicha. Člověku stačí pár kousků, které ho udrží na nohou (vzpřímí hřbet). Je-li nutné jíst, měl by člověk naplnit třetinu jídlem, třetinu pitím a třetinu nechal na to, aby se mu lehce dýchalo.“ (Zaznamenal Al-Tirmízí)

(r) = radiyalláhu ´anhu/´anhumá/´anhum/´anhá = kéž je s ním (nimi/ní) Alláh spokojen
(s) = sallalláhu ´alaihi wa sallam = kéž mu Alláh požehná a dá mu

Tohoto tématu, starostí a spokojenosti v pozemském životě, se týká také poslední kázání z pražské mešity: Jak být útěchou pro druhého  (Páteční kázání 7. 11. 2014 čili 14. muharram 1436, imám Uday Majid)

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Muslimská komunita v ČR, Společenost - islamizace se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.