Výklad hadísu – přesnější český překlad – 7. hadís ze sbírky 40 Nawawího

seal islamMnozí z vás jistě narazili na známou sbírku výroků Posla Božího, ať mu Bůh žehná a dá mír, které vybral ímám Nawawí [nauauí – nikoliv navaví]. Všeobecně je známa jako 40 Nawáwího. 

V českém překladu se často setkáváme s nepřesným překladem sedmého hadísu této sbírky, a to:

Vyprávění sedmé
Abu Rukíja Támim bin Aus ad-Darí (nechť je k němu Bůh milosrdný) řekl: Posel Boží (mír a požehnáni Boží s ním) řekl: Dobrá rada je vírou (náboženstvím). Zeptali jsme se: Pro koho? Odpověděl: Pro Boha a pro knihu a pro Posla a vůdce muslimů a pro společenství muslimů.
(Vyprávěl Muslim)

Upřímně řečeno, komu je jasné na první pohled, co tento hadís vlastně znamená? Protože z něj vyplývá, že vírou (náboženstvím) je dobrá rada „pro Boha, pro Posla Božího….“, což nedává smysl. Ani při větším zamyšlení člověk při četbě českého významu tohoto hadísu nedojde k podstatě výroku, dokud si nenajde verzi v jiném jazyce, nebo v arabštině, i když i mnozí lidé mluvící arabsky taky už neznají význam tohoto slova (a mnoha jiných) zcela správně.

Pro anglicky mluvící jistě není problém si najít přesnější překlad v angličtině, pro německy mluvící v němčině apod. My se ale podíváme na originál v arabštině, což je cesta složitější, ale přesnější:

Hadís zní v orignále arabsky:

عَنْ أَبِي رُقَيَّةَ تَمِيمِ بْنِ أَوْسٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم قَالَ:
„الدِّينُ النَّصِيحَةُ. قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ“ .

[رَوَاهُ مُسْلِمٌ]

Problém spočívá v nepřesném přeložení slova النَّصِيحَةُ [nasíha], které může znamenat a obvykle znamená „rada“. Ale podívejme se na původ tohoto slova a jeho význam. Jak u arabských slov zjistíme jeho význam? Každé arabské slovo má základ v kořeni slova, a jeho význam se v nejzákladnější formě projeví u slovesa. Arabština nepoužívá infinitiv, ale základní nejjednoduší formou slovesa je 3. osoba mužského rodu perfekta (ukončeného děje = min.času). Například sloveso z kořene DRS v základní formě zní: „darasa“ (učil se). To nám umožní poznat význam slov jako dirása (studium), madrasa (škola) , mudarris (učitel), dars (lekce)… atd. Arabský systém tvorby slov a vlastně celé skladby a gramatiky je systematický, logický a pravidelný, proto je obvykle tak jednoduché se spisovnou arabštinu učit.

Naše klíčové slovo v hadísu „nasíha vychází se slovesa „nasaha“. Jak najdete ve větších arabských slovnících, toto sloveso znamená: „doporučil, radil, byl upřímný, byl věrný“. Logicky je zde významové spojení, že dobrá rada je upřímná a dobrá rada se váže k dobrému vztahu a věrnosti. Bez důvěry, věrnosti a upřímnosti není poskytnutí a přijetí rady mezi dvěma subjekty možné. Takto objevíme, že odvozené podstatné jméno „nasíha“ znamená nejen běžně používané „rada“, ale i „věrnost“ a „loajalita“.  Přečtěme si nyní hadís s tím, že použijeme ten nový, méně známý význam slova a přesnější slovosled:

Vyprávění sedmé
Abu Rukíja Támim bin Aus ad-Darí (nechť je k němu Bůh milosrdný) řekl: Posel Boží (mír a požehnáni Boží s ním) řekl: Víra (náboženství) je věrnost. Zeptali jsme se: Pro koho (Komu?) Odpověděl: Bohu, Jeho knize, Jeho poslovi, vůdci muslimů a společenství muslimů. 
(Vyprávěl Muslim)

Nyní již není pochyb o tom, co hadís znamená – ukazuje, že muslim je ve svém náboženství věrný Bohu – jen jej uctívá, jen k němu se modlí, jen jej prosí o pomoc a milost. Je věrný Poslu Božímu, který nám ve své praxi ukázal, jak chápat slovo Boží – Korán. Je věrný vládci islámského státu, který vládne v souladu s islámem (nebo se o to snaží). Je věrný své komunitě, ve které jsou si všichni muslimové a muslimky bratry a sestrami.

Zajímavé odkazy a přednáška na toto téma:
Anglický překlad 40 Nawawí
Přednáška o 7.hadísu na sunna.cz (2 části: 7a + 7b)

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Společenost - islamizace, Události - pozvánky - publikace - doporučení se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.