Vydejte se na stezku Boží – můžeme vám pomoci

Prorok Mohamed (ať mu Bůh žehná a dá mír) řekl: „Kdo se vydal hledat vědění, je na stezce Boží až do návratu.“, a také: „Učení se vědě je povinnost pro každého muslima.

Povinností a cílem muslimské ummy jako celku je vytvoření (nebo znovu obnovení) islámské společnosti, ve formě islámského státu – chalífátu, tam, kde to je možné. Samozřejmě postupy, které nás naučil náš vzor, posel Boží, což znamená první výzvu k náboženství, poté zavedení jeho praxe ve společnosti, a až nakonec formální ustanovení islámského státu, ne naopak. Vše v kvalitách, jakých dosahoval posel Boží, tedy moudrými slovy, modlitbami a s trpělivostí. Jak bychom mohli uvažovat o rozšíření znalostí a výzvy k náboženství, tomuto prvnímu kroku k islámské obrodě, kdyby nikdo nesplnil povinnost vydat se na cestu Boží a studovat?
Připomeňme si také tento výrok: Pokud se začnete zabývat obchodem, ve kterém je lichva, když popadnete ocasy vašich krav a spokojíte se zemědělstvím, když zanedbáte džihád na cestě Boží, pak na vás Bůh sešle ponížení a nesejme jej z vás, dokud se ke své víře nenavrátíte.“ Ve výše zmíněném hadísu je právě ten, kdo se vydal hledat vzdělání „na cestě Boží“, což je, zejména při překonání mnohých nesnání, formou džihádu. Každá těžkost může člověku prospět ve vytváření bohulibých osobnostních charaktarestik, islámské prostředí tyto charaktarestiky jen posílí a každá nesnáze a překážka může posílit víru. Bůh řekl (ve významu): A když jim lidé řekli: „Lidé se proti vám shromáždili, bojte se jich!“, tu zvětšila se ještě víra jejich a zvolali: „Nám postačí Bůh, a jak výtečný On je ochránce!“ A tak se vrátili díky přízni a laskavosti Boží a nestalo se jim nic zlého. A usilovali o to, co se líbí Bohu, a Bůh pánem je laskavosti nesmírné. „ (3:173-174) a „Nebojte se lidí, nýbrž bojte se Mne“ (05:44)

Na islámských univerzitách a institucích již studovali a studují Češi, a proto to mají nově příchozí dnes snažší a novým zájemcům, in šá´Alláh, pomůžeme s formalitami i praktickými otázkami. Na videu výše je prezentace Islámské univerzity v Medíně (Saudská Arábie).

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Muslimská komunita v ČR, Události - pozvánky - publikace - doporučení, Zahraniční se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.