Odsouzení výroků Tomio Okamury vyzývajících k náboženské nesnášelivosti a rasistickým akcím

tomio okumara

K podobnému bojkotu obchodů podle přesvědčení jeho majitelů, k jakému vyzývá T. Okamura, došlo za vlády nacistů. Někteří lidé zapomínají na ne tak dávnou minulost.

Jako čeští muslimové se musíme ohradit a odsoudit výroky Tomio Okamury  (přesněji výroky, které sdílí a propaguje). Jedná se o jasné vyvolávání náboženské nenávisti, rasismu a xenofobie. Myšlenka o tom, co nejvíce stížit muslimům život v ČR a obtěžovat je, včetně vyzývání k vytváření seznamů zboží, muslimských podnikatelů a obchodů určených k bojkotu jasně zavání dobou, kdy se zprvu nenápadná politická parta národních socialistů v Německu (stejně, jako dnes nenápadná virtuální parta islamofobů) rozhodla propagovat tyto myšlenky vůči příslušníkům jiné víry (Židům), které pak vyústily v Norimberské zákony. Zkuste se zamyslet a porovnat jejich výroky s historickou zkušeností: www.ceskatelevize.cz Nekupujte u židů cukr, kafe, mouku

Také musíme odmítnout podsouvanou myšlenku, že muslimové nejsou Češi a jsou hosty. Naopak, islám je určen všem národnostem a není omezen místem ani etnikem – a Češi (muslimové) jsou tady doma, stejně, jako ostatní spoluobčané. Nejsme hosté, jsme občané a obyvatelé. Nic víc české zákony neřeší a ani nemohou řešit. A už vůbec se nehodláme přizpůsobovat kultuře a tradicím, kterou jsme buď opustili, nebo kterou mají lidé kolem nás. Kulturu a tradici česká ani evropská legislativa nijak neurčuje a nevyžaduje. Žádný zákon nás nenutí, abychom se kulturně přizpůsobili a začali chodit v plavkách, začali pít alkohol atd. To, co respektujeme, jsou zákony naší země, vše ostatní je osobní volba, stejně jako volba, věříme-li v Boha nebo ne.

tomio okumara bojkot islám muslimové

Stejně jako dnešní islamofobové působí ve svých projevech směšně (polévání prasečí moči na pozemky muslimů, zavěšování prasečích hlav na mešity, vytváření seznamů muslimských obchodů, šíření zvěstí o tom, že muslim se bojí zemřít potřísněn prasečí krví a že nepostaví mešitu či dům tam, kde je prasečí moč či hrob a podobné mýty) působili směšně i první členové NSDAP v čele s jistým A.Hitlerem. Jak katastrofálně to skončilo všichni víme.

Případné právní kroky proti T. Okamurovi z našeho okruhu neplánujeme. Protože stejně jako byl náš vzor, prorok Mohamed, mír s ním, trpělivý se svými kritiky a odpůrci a nedovolil žádnou křivdu vůči nim, stejně tak my budeme trpěliví vůči T. Okamurovi a naopak ho vyzveme k návštěvě českých mešit, kde by si mohl ověřit své znalosti. Prorok snášel, když na něj lili při modlitbě vnitřnosti a krev, když mu dávali trní do cesty, když bojkotovali celou jeho rodinu a společníky, tak, že museli jíst dokonce listí… a když pak došlo k posílení muslimů a k boji na poli válečném, jednalo se vždy o boj o přežití a o boj za nápravu křivd (například získání majetku karavany v bitvě u Badru, která vezla zboží získané za zkonfiskované majetky muslimů, kteří byli nuceni uprchnout z Mekky do Medíny). Nikdy nešlo o boj kvůli tomu, že někdo byl vůči proroku Mohamedovi kritický, ale šlo o to, ochránit slabší vůči zlovůli silnějšího a nápravu. V této situaci, díky Bohu, v naší zemi dnes nejsme a můžeme dál pracovat na islamizaci české společnosti. Český stát a jeho právní řád nijak nereguluje a nezasahuje do náboženského přesvědčení svých občanů. Náš stát nijak neřeší situaci, kdy nějaké procento obyvatel věří v Boha apod. To je zcela a jen na vůli každého z nás, věříme-li v Boha nebo ne, to není otázkou vztahu občan-stát. A proto islamizace je zcela legální, reálně možná a věříme, že i prospěšná. Kdo chce, tak uvěří – a kdo nechce, tak neuvěří. To není naše práce, my jen informujeme a varujeme, aby lidé nezapomněli na skutečný smysl života.

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Islamofobie, Muslimská komunita v ČR, Společenost - islamizace se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.