Lidé si nejsou rovni – podle svých skutků

Bůh pravil v Koránu:  ***Vy [Bohabojní muslimové] jste nejlepší společenství, jenž kdy povstalo mezi lidmi; vy přikazujete vhodné, zakazujete zavrženíhodné a věříte v Boha.*** (český význam Koránu, súra 3:110)

a také ***Cožpak je věřící roven tomu, kdo je hanebník? Ne, ti rovni si nebudou.*** (32:18)

Lidé na světě si nejsou rovni. Alespoň ne v tom, co si vyslouží za své skutky. Je si rovný hříšný zločinec a bohabojný člověk? Morálně a hodnotou svých skutků určitě ne. A v Soudný den při konečném zúčtování po smrti také ne. Bůh pravil v Koránu, ve významu ***A nebudou si rovni obyvatelé ohně a obyvatelé ráje; a obyvatelé ráje jsou ti, kdož velkého úspěchu dosáhli.*** (59:20)

Můžeme to snad označit za potlačování práv a vyzývání k nenávisti vůči skupině obyvatel? Určitě ne, protože to být „morálně lepší = nehřešící, slušný“ nemá žádné právní následky (když ten hřích není zároveň zločinem, jako např. krádež). Jako muslimové samozřejmě věříme, že to, být věřící a bohabojný, má v pozemském životě následky – je jím požehnání v  životě a pak  odměna po smrti. Jak pravil Bůh v Koránu: ***Kdo si přeje odměny na tomto světě, tedy u Boha je odměna jak tohoto, tak i onoho světa – a Bůh slyšící je i jasnozřivý.***

A také: ***Kdokoliv zbožné skutky koná, ať muž či žena, a je věřící, toho vzkřísíme k životu překrásnému a věru je odměníme odměnou podle toho nejlepšího, co učinili.*** (český význam Koránu, súra 4:134 a  súra 3:97)

Totéž se týká i samotných muslimů:  Nejsou si rovni ve svých skutcích. Trest a odměna (peklo a ráj), jsou pro všechny odstupňovány. Na mnoha místech ve zdrojích islámské vzdělanosti nacházíme, že nejlepší z muslimů jsou ti a ti…(Například v hadísu: „Nejlepšími věřícími ve víře jsou ti, kteří mají nejlepší chování, a nejlepší z vás jsou ti, kdo se dobře chovají ke svým manželkám.“). Je to snad povyšování se jedněch muslimů nad druhé? Ne, všichni mají stále stejná práva a povinnosti. Jenom jsou jedni lepší a u Boha nadřazení druhým svou morálkou a zbožností, ale jen Bůh ví, kdo co dělá veřejně a skrytě. Je známa jedna vážná situace (kdy bylo nutné bojovat)), kdy se různí muslimové zachovali jinak, řekl: ***Nejsou si rovni ti věřící, kteří zůstali sedět doma – kromě těch, kdož jsou neschopní, s těmi, kdož usilovně bojují na stezce Boží majetkem svým i osobami svými…*** (4:95)

Svoboda viry a vyznani - islam sharia4czechia saria pro cesko

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Společenost - islamizace se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.