Súra Al-Fáthiha = Otevíratelka Knihy

fatiha tedzwidPřeklad významu súry Al-Fáthiha v českém jazyce s přiblížením obsahu:

1) Ve jménu Boha milosrdného, slitovného.
Nejvíce-milosrdný a nejvíce-slitovný, obě slova jsou formami odkazujícími na různé aspekty Božího Milosrdenství. Bůh je na tomto světě milosrdný jak vůči věřícím tak i vůči nevěřícím, všem zajišťuje životní prostředí a potřeby.  Slitovný znamená slitovný vůči věřícím na tomto světě, za jejich víru a praktikování. Stejně tak bude vstup zbožných věřících do ráje výsledkem Boží milosti (Hrbkem přeloženo jako „slitovnost“)

2) Chvála Bohu, Pánu lidstva veškerého (přesněji Chvála Bohu, Pánu světů)
Chvála znamená upřímný vděk Bohu za všechny blahodary. Světy jsou druhy bytostí, Bohu náleží lidé, džinové, andělé a vše co jako lidstvo známe, i (dosud) neznáme na zemi i ve všech nebesích.

3) Milosrdnému, Slitovnému,

4) Vládci dne soudného!
Slovo Vládce (Král, Majitel) se vztahuje na na tento i budoucí svět,. Ve slovním spojení „Vládci dne soudného“ je důraz, že v tento den to bude jedině Bůh, který bude rozhodovat.

5) Tebe uctíváme a Tebe o pomoc žádáme,
Znamená: neuctíváme nikoho jiného než Boha Jediného, Jedinečného, Všemocného Stvořitele bez počátku a konce, na kterém je vše závislé a který není závislý na ničem, který definuje prostor a čas a nic Mu není rovno. Nikoho jiného (nic stvořeného) nemůžeme uctívat ani žádat o pomoc, jedině Stvořitele.

6) veď nás stezkou přímou,
Prosba o správné vedení pro sebe, stejně tak jako pro své bratry (sestry) ve víře. Bylo by sobecké, nepřát ostatním správné vedení, naopak je povinností se vzájemně motivovat a vytvářet prostředí, které usnadňuje lidem, muslimům i nemuslimům, tuto cestu.

7) stezkou těch, jež zahrnuls milostí Svou, ne těch, na něž jsi rozhněván, ani těch, kdo v bludu jsou.
Přejeme si stezku těch, které Bůh zahrnul svou milostí. Ne cestu těch, na které zasahuje Boží hněv, protože znají pravdu, avšak ji i přesto opouštějí. (například ti, co věří v judaismus sice věří v Jednoho Boha, ale odmítají Boží proroky Ježíše a Mohameda, mír s nimi, a protiví se tak Božím příkazům). Stejně tak nechceme na cestu těch, kteří zbloudili a ztratili svoje poznání (jako dnešní křesťané, kteří špatně chápou jedinečnost Boží, ztratili a pozměnili učení Ježíše a dostávají se tak do bludu, když na místo Boha dosazují Ježíše, pannu Marii, nebo se modlí ke svatým, nebo svatým předmětům apod.).

Pro toho, kdo zarecituje al-Fátihu, je doporučené, aby řekl na konci ámín (amen) což má význam prosby: „Bože, vyslyš.“

Může vás zaujmout: Široký detailní výklad s poznámkami a zdroji naleznete na webu e-islam.cz

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Společenost - islamizace se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.