Výzva muslimům i nemuslimům v souvislosti s tak zvaným „islámským“ státem

Milí bratři a sestry v islámu,

milí nemuslimští přátelé,

za prvé poděkujme Bohu za dary, kterými nás obdařil všechny: drahocenným darem života, vyváženým životním prostředím ve vesmíru na naší zelené planetě, vodou, kyslíkem, potravou a hlavně tím, čím se odlišujeme od ostatních stvoření – rozumem a zároveň svobodou v jeho využití. Svobodou, o které Bůh mimo jiné řekl (v českém významu) v Koránu: ***A rci: „Pravda přichází od Pána vašeho; kdo chce, ať věří, a kdo chce, ať nevěří!“*** (18:29)

Také víme, že pozemský život je časově omezenou zkouškou, kdo z nás bude nejlepší, ve svých činech. Viz: ***(Bůh) jenž stvořil smrt i život, aby vyzkoušel, kdo z vás bude v skutcích nejlepší – a On mocný je i odpouštějící*** (67:2)

Cílem islámu a islámské osvěty a výzvy je najít pro sebe, a poté ukázat i ostatním smysl života a společně se podporovat na cestě islámu a ve víře v Boží odměnu. Nejlepší odměnou je nesmrtelný život v ráji, ve kterém nás čekají věci, o kterých nemáme ponětí. V ráji jsou odměny, o kterých lidské ucho neslyšelo, oko nevidělo a srdce si neumělo ani představit.

To je poselství islámu a je naší odpovědností naplnit význam islámu. Na světě jsou lidé, kteří zneužívají jméno islámu, zatímco se jedná o zbloudilce, zločince a dokonce vrahy. Jedna z takových skupin si říká „islámský stát“. Ale není na něm nic islámského, kromě intenzivního dávání na obdiv islámské symboliky a terminologie. Prohlašují, že jednají ve jménu islámu, ale zcela porušují zásadní smysl existence náboženství islámu. Povolují zakázané a zakazují povolené, zatímco staví svou islámskou legitimitu na aplikování některých vedlejších prvků islámské společnosti. (Například boj proti kouření a drogám, což nelze považovat samo o sobě za špatné, vždyť se o to snaží i mnoho naši politiků a většina moderních zemí – špatná je podstata jejich vlády a sektářská ideologie. Skutečnost je o to horší, že drogy sami používají pro své „bojovníky“, aby tak narušili přirozený lidský odpor proti barbarskému zabíjení civilistů na tržištích apod.)

Islámská výzvaNenechme si ukrást (v případě muslimů) slovo „islám“. A nenechme si nalhat (v případě nemuslimů), že to jsou právě tito vrazi, kteří prezentují náboženství islámu.

Teroristé jsou schopní vydat velké osobní úsilí, velké prostředky a oběti, aby prosadili svůj cíl. Jsou ochotni cestovat po celém světě, riskovat konfrontaci s lidmi jiného názoru, pronajímat si byty, domy, auta, jen proto, aby dosáhli svého. A my? Budeme sdílet statusy na facebooku, odkazy na twitteru, měnit profilové obrázky a zároveň si myslet, že takto je porazíme? Že Bůh nám dá své požehnání, podporu a mír bez toho, aniž bychom vynaložili nějaké skutečné úsilí a oběti? Nevzdáme se teplého gauče a televize, nedáme k dispozici svůj volný čas, nedáme k dispozici své prostředky? Na cestě Boží? Proti teroristům a pro osvětu mezi muslimy i nemuslimy? To je pravý džihád. Kdo se do něj zapojí, neuvěřitelně vydělá – bude usilovat o přízeň Boží, požehnání, odměnu na tomto a onom světě, odpuštění hříchů a jejich přeměnu na dobré skutky, skutečnou spokojenost se svým životem a dá-li Bůh toho všeho dosáhne. To nejmenší, co můžeme udělat, je modlitba a prosba k Bohu v noční modlitbě. Každý se někdy v noci probudí, převalí a za chvíli spí dál. Je velmi krásnou sunnou, vstát a pomodlit se a prosit Boha, je to jeden z nejlepších časů na prosby k Bohu. Naopak, kdo se do tohoto džihádu nezapojí, proteče kolem něj den za dnem, rok za rokem… Jeho bohabojnost a víra nezíská hodnot, jako když vynaloží úsilí, nebo může i klesat a vést k větším a větším hříchům.

Prvním jednoduchým krokem je dát jasně najevo, že takzvaný „islámský stát“ v Iráku a Sýrii není islámský, ale satanův. Nikdo z českých muslimů nevěří, že tento stát je legitimním islámským státem. Žádný úřad, žádná vláda, žádná mezinárodní organizace tento útvar neuznává jako „islámský stát“. Tak proč přistoupit na jejich taktiku, kdy se staví do reprezentantů muslimů názvem „islámský stát“, a tím vytváří falešné dilema volby „my – muslimové“, nebo „oni – nevěřící“. Žádné takové dilema neexistuje, nejsou to reprezentanti islámu a nesídlíme jejich sektářské vidění světa a povolování zločinů, které jasně porušují principy z Koránu a tradice proroka Mohameda, mír s ním.

Bratři a sestry, neříkejme „islámský stát“, „ISIS“, „ISIL“ apod. Ani zkratka „DAIŠ“ není ideální, protože je to totéž, jen v arabštině. Vyzýváme také ostatní, aby je nenazývali slovem „islámský“, nebo přinejmenším, aby vždy zmínili „tak zvaný islámský stát“.  Ať už se teroristi zahalují jakýmkoli jménem,  nebo heslem, podle jejich činů vidíme, že nejednají ve jménu islámu, jak tvrdí, ale jednají ve jménu zla. Pro nás, muslimy, je to „Satanův stát v Iráku a Sýrii“. Odmítáme přistoupit na pravidla, která chtějí určovat teroristi, a označovat je slovem „islámský“. Odmítáme tak pošpinit název naší víry, našeho náboženství, naší životní ideologie.

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Islamofobie, Muslimská komunita v ČR, Společenost - islamizace, Události - pozvánky - publikace - doporučení, Zahraniční se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.