Doporučujeme: Jsem muslim v Praze -I’m a muslim in Prague: Pražané/Praguers

Video

Reklamy
Rubriky: Islamofobie, Muslimská komunita v ČR, Události - pozvánky - publikace - doporučení | Štítky: , ,

Zimní kongres (tábor) 2016

Pozvánka a doporučení:

Všeobecný Svaz muslimských studentů a mládeže v ČR pořádá 27. zimní kongres v době od 24. 12. 2016 do 26. 12. 2016 v Teplicích

Pod názvem : „Islám .. cesta ke štěstí lidstva“

Zájemci si mohou přihlásit přes internetovou stránku Svazu: www.svazmuslim.cz

Zápisné se platí následně po registraci a to tak, že každému účastníkovi bude zasláno číslo bankovního účtu, variabilní symbol a hodnotu účastnického poplatku.

Poslední termín registrace do 4. 12. 2016 a uhrazení účastnického poplatku nejpozdìji do 9. 12. 2016.

Účastnické poplatky:

s ubytováním:

– Děti do 2 let: Zdarma

– Děti (3-12 let): 1000 Kč

– Ostatní: 1600 Kč

bez ubytování: 
– Děti do 3 let: Zdarma
– Ostatní: 600 Kč

Upozornění:
–  Vzhledem k rostoucímu počtu dětí a stále méně zvladatelné organizace dětského programu, bude letos jejich počet na kongresu limitován, upřednostňje se ten, kdo se dříve zaregistruje.
– kongres začíná v sobotu 24. 12. 2016 od 10:00 s ubytováním a končí v pondělí 26. 12. 2016 ráno po snídani.

Rubriky: Muslimská komunita v ČR, Události - pozvánky - publikace - doporučení | Štítky: , ,

Pozvánka: Stánek míru v něděli 25.9.2016 v Berouně

שלום עליכם  – السلم عليكم -Pacem vobiscum – Pokoj vám

Srdečně vás zveme na festival Stánek míru Za mír a dialog mezi náboženstvími, kulturami a rasami V neděli 25. září od 13.00 v Berouně v areálu evangelického kostela na Husově náměstí 43/30 Program pro děti i dospělé: Vernisáž dvou výstav – Mezináboženské setkání – Pěvecké sbory Mišpacha – Comodo – Bonbon – Hvozdnický pěvecký sbor – Romano Dživipen Amare čhave: tradiční romská hudba a tanec – společná večeře: židovské, křesťanské, muslimské a romské občerstvení – panelová diskuse – prodej výrobků sociálního oddělení Židovské náboženské obce Bezalel – sociální kavárna – prodej knih – program pro děti – výstava HateFree ve městě. Pořádá Sbor Českobratrské církve evangelické v Berouně a Společnost křesťanů a Židů ve spolupráci s městem Beroun a místními církvemi. Akce se koná s podporou Ministerstva kultury ČR.

Rubriky: Události - pozvánky - publikace - doporučení | Štítky: , , , ,

Demonstrace: Muslimové proti terorismu, 10.8.2016 Praha

Aktualizace: změna místa konání, shromáždění bude před kostelem na nám. Jiřího z Poděbrad (od 18hod).

Pozvánka (na Facebooku můžete kontaktovat organizátory a přidávat příspěvky facebook.com/events… )

Teroristické útoky, které v současné době otřásají Evropou, vedou k vyhroceným situacím a nenávisti, která ve svém důsledku povede pouze k dalším neštěstím.

My, muslimové, žijící v ČR jakékoli násilné činy ve jménu našeho náboženství odmítáme. Verbální odsouzení je však nedostatečné, a tak jsme se rozhodli tento náš názor prezentovat veřejně ve formě shromáždění. To se bude konat 10. srpna v 18 hodin před kostelem na nám. Jiřího z Poděbrad v Praze. Toto místo bylo zvoleno proto, abychom vyjádřili soustrast francouzským katolíkům, jejichž kněz byl minulý týden sprostě zavražděn.

Na tuto akci zveme všechny bez ohledu na vyznání, kdo s touto aktivitou souhlasí a rád by nás podpořil.

Rubriky: Muslimská komunita v ČR, Události - pozvánky - publikace - doporučení

Smysl života a několik užitečných připomenutí a proseb (du´á), které provází muslima každodenně a celý den

Úvodní citát z Koránu, v českém významu:
***Když se tě zeptají služebníci Moji na Mne, věz, že jsem blízko a že odpovím na prosbu prosícího, když mne poprosí. Nechť však na výzvu Mou odpoví a nechť ve Mne věří – snad půjdou cestou správnou!*** (2:186)

Chvála Bohu za dar islámu, chvála Bohu, který nás uvedl na cestu islámu a naučil nás, co je smyslem života. Smyslem života člověka (neříkáme muslima, ale každého člověka) není totiž bez pochyby nic jiného, než uctívání Stvořitele, Jediného a Jedinečného Boha. Ten řekl v Koránu v českém významu: ***A džiny a lidi jsem jedině proto stvořil, aby Mne uctívali*** (51:56). Kdo je to muslim? Ten, kdo přijme tento fakt smyslu života a hlásí se k němu. Slovo muslim znamená ten, kdo je v islámu. Pokračování textu

Rubriky: Muslimská komunita v ČR, Společenost - islamizace | Štítky: , ,

Video: Kanadský premiér přeje k svátku muslimům na celém světě

5.7.2016 Kanadský premiér přeje muslimům na celém světě a v Kanadě k svátku konce Ramadánu (Eid al-Fitr), anglická verze.

Kolik českých politiků se zmíní o svátku (nebo snad k němu popřeje), který slaví celá pětina světové populace?

 

Rubriky: Aktuality (ostatní weby), Zahraniční | Štítky: , , , , ,

Přejeme všem krásný a požehnaný svátek Ídu l’Fitr 2016 greg. (1436 hidžry)

oslava id cukroviVe středu začíná svátek! Přejeme všem muslimům krásné prožití svátečních dnů Ídu-l’fitr fitr po skončení svatého postního měsíce Ramadánu.

Ze sunny je zde několik doporučení, co dělat v den ídu:
* vstát brzy
* vykonat tzv. velkou očistu (ghusl), použít miswak apod. na vyčištění zubů, použít vůně
* obléci si své nejlepší šaty
* něco pojíst odchodem na modlitbu 
* jít na modlitbu s celou rodinnou (ti, kteří můžou)
* příjít do mešity (nebo místo shromáždění) co nejdřív, modlitba se může konat na více místech ve městě
* jít na modlitbu jednou cestou a vracet se jinou (aby nebyla tato cesta všední)
* odříkávat polohlasně takbír „Alláhu akbar…“ cestou na modlitbu
* vyslechnout kázání

Ať Bůh přijme náš půst, modlitby a vydané almužny, ať Bůh naplní naše životy dobrými skutky a dá nám dar prožít Ramadán i v příštím roce, bude-li On chtít.

MOROCCO-RELIGION-ISLAM-RAMADAN-EID

Sváteční modlitba ve světě

 

Tento rok je sváteční atmosféra v mnoha zemích méně veselá, protože několik míst bylo v Ramadánu a před svátkem zasaženo teroristickými útoky proti islámu a muslimům, v Turecku, Indonésii, Iráku a nakonec dokonce i ve svaté Medíně v Saudské Arábii. Vzpomeňme taky naše bratry a sestry trpící v Sýrii, stále se rozšiřující okupaci a útlak v Palestině, pogromy na muslimy ve střední Africe a v Barmě, i rasistické a xenofobní útoky na muslimské obyvatele i ve vyspělých evropských zemích. Ať jim Bůh ulehčí, dá trpělivost, a odmění je za svou trpělivost a dá jim sílu oplácet zlé dobrým a šířit tak myšlenku islámu, jednotu lidí před Bohem v míru. Amen
Rubriky: Muslimská komunita v ČR, Zahraniční | Štítky: , ,