Džihád

Co znamená pojem džihád jazykově?
Slovo vychází z kořene „Dž“H“D“. Jazykově se pojí s významy: usilovat, být pečlivý a snažit se ze všech sil. Džihád je tedy něco pozitivního, optimistického, idealistického a bohulibého. Slovo, na které jsou muslimové hrdí, vyjadřující to nejlepší, co v jejich víře je – úsilí o spravedlnost.

Velkým omylem je, že jazykově slovo znamená „svatá válka“. Teoreticky by se dal použít výraz „svaté úsilí“, jako popis slova džihád. Slovo „svatý“ však nemá v žádném případě oporu v arabském slově džihád, což potvrdí každý, kdo zná alespoň základy arabštiny. Pojem Harb muqaddas (jak by znělo slovo „svatá válka“ za Proroka Mohameda, mír s ním, ani po něm neexistoval a vznikl až jako překlad pro „křížové výpravy“ pro označení válek křesťanů. Muslim nemůže použít slovo „svatá válka“ (nebo podobné výrazy v jiných jazycích, jako je „holy war“), tím by jedině dokázal svou nezlanost a to, že výrazu „džihád“ vůbec nerozumí.

Co znamená džihád v šaría?
Je to individiální i kolektivní povinnost muslimů o nejvyšší úsilí o dobro a odporovat něčemu špatnému, postavit se něčemu zlému, bojovat proti/s něčím škodlivým. A to ve všech kontextech, v jakých ho chápeme i my  v češtině (proti svým špatným stránkám, boj proti neznalosti, boj za sebezdokonalení, boj proti bídě a chudobě, boj proti zlu a nespravedlnosti, i boj proti nepříteli, okupantovi, tyranovi…). Tento pojem prostě označuje jakýkoli čin a každou práci a úsilí, které vykonáme s čistým úmyslem a správnými prostředky pro Boha a víru v Něj.

Tradičně se džihád v šaría dělí na:
1) Džihád nafs = individuální džihád proti vlastním hříchům, chybám, neznalosti a nedokonalostem. Jedná se o nejdůležitější formu džihádu.

2) Džihád kalima = individuální džihád toho, kdo řekne pravdu, i když mu to může způsobit problémy. Jedná se o džihád jednotlivce v prostředí rozšířených lží a předsudků a před nespravedlivými, ale mocnými lidmi. Prorok Mohamed, mír s ním, řekl: „Nejlepším džihádem je pravda řečená do tváře tyrana.“

3) Džihád difáa = džihád obrany, je-li napadena islámská země, je povinností všech, mužů i žen, pomoci podle svých možností, slovem, činem, modlitbou apod. V Koránu Bůh říká v přibližném českém významu: ***A těm, kdož chtějí, je dovoleno, aby bojovali kvůli tomu, že jim bylo ukřivděno. A Bůh věru je schopen poskytnout jim pomoc, těm, kdož byli bezprávně vyhnáni ze svých domovů…*** (22:39–40) a ***Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali*** (2:191)

4) Džihád talab = džihád útoku, je-li nastolen islámský stát, neboli chalífát, (což dnes není) a je-li zapotřebí vést válku na mezinárodní úrovni islámského státu s jinými státy – můžeme vyložit jako opak politiky appeasementu, může být veden i v zahraničí, kde dochází k potlačování lidských práv, nebo genocidě a islámský stát má možnost toto svou intervencí změnit. Nejedná se o individuální záležitost, ale o jeho zahájení nebo vedení rozhoduje hlava islámského státu a je veden organizovaně jako armáda a má svá pravidla (zákaz ničení zemědělských ploch, plodin, stromů, zákaz zabíjení zvířat a vybíjení stád, zákaz trávení řek a studní, zákaz ubližování zajatcům, zákaz ničení civilní infrastruktury a povinnost ochraňovat civilisty)

Někdy se setkáváme s pojmy „velký“ a „malý“ džihád. První dva výše zmíněné druhy džihádu se někdy shrnují jako „velký džihád“ a poslední dva zmíněné druhy se někdy označují jako „malý džihád“. Existuje i jiné rozdělení, které je víceméně stejné, jen používá jiné názvy, nebo rozděluje Džihád nafs na další druhy (úsilí o sebezdokonalení, úsilí o sebezdokonalení pomocí ostatním např. v charitě apod.)

Džihád je také vlastní jméno, které se dává dětem, a to jak chlapcům, tak dívkám.


Chcete-li vytvořit, rozšířit, nebo doplnit text, napiště na: islamskavyzva@yahoo.com

Reklamy