Korán

Korán (arabsky Al-Qur´án [القرآن]) je jeden z názvů pro nestvořené slovo Boží, seslané přes anděla Gabriela proroku a poslu Božímu, Mohamedovi. Korán jako takový tedy neznamená hmatatelnou věc. Hmatatelná stvořená kniha, ve které je zapsán Korán písmem se nazává mushaf. Obsahuje 114 súr (různě dlouhých kapitol) tvořených 6236 ájat (verši). Alláh seslal Korán v arabském jazyce. Není možné jej přeložit – do cizích jazyků se překládají jeho významy. Proto se obvykle u citací z Koránu v jiných jazycích uvádí „ve významu“. Korán, jako hlavní zdroj islámu a zdroj informací pro věřící, je od svého seslání zachovaný v pamětí lidí a v mushafech a za jeho zachování a neměnnost se zaručil sám Bůh. Slovo Korán se v češtině překládá jako „to, co je přednášeno“. Dalšími názvy pro slovo Boží přímo z Koránu jsou například: Al-Furqán (to, co rozlišuje, nebo umožní rozlišit (pravdu a lež, spásu a zatracení…)); Tadzkira (připomenutí); Tanzíl (to, co je sesláno); Al-Kitáb či Kitábulláhi (Kniha, Kniha Boží) a další.

Další související kapitoly:

Postupné seslání Koránu lidstvu

Shromáždění a sepsání Koránu

Zázračnost Koránu

Víra ve všechny seslané Knihy

 


Chcete-li vytvořit, rozšířit, nebo doplnit text, napiště na: islamskavyzva@yahoo.com

Reklamy