Peklo (džahím)

Peklo je opakem ráje. Peklo je slíbeno hříšníkům jako dočasný, nebo trvalý trest za zločiny, které spáchali v pozemském životě. Konečné rozhodnutí o tom, kdo půjde do pekla nebo do ráje je na Bohu milosrdném.

Bůh jej nazývá různými jmény, jako Oheň (oheň pekelný). Je to místo neustálého utrpení přepraveného pro nevěřící, kteří odmítli víru v Nejvyššího, stejně tak jako i pro hříšníky, kteří nelitovali. V pekle existují různé tresty, kromě ohně a horka také mráz a další. Pekelný oheň je nesrovnatelný s ohněm tohoto života. Pekelný oheň je bezedná tmavá jáma, nelítostná sálající hlubina, místo, kde jsou těla a duše roztaveny, neustavičně hořící, vše-konzumující jáma. Bude tam velmi horký vítr a vařící voda a stín černého kouře, ani chladícím ani osvěžujícím. Jeho jiskry jsou veliké jako obrovské hrady. Lidem Ohně bude dána vařící voda k pití, která roztrhá jejich vnitřnosti. Pokud požádají o pomoc, budou kropeni vodou podobnou roztavenému kovu, která spálí jejich obličeje. Poté dostanou nové kůže. Následující verš nám dává představu o tom, jak bude Peklo vypadat:

„A rci: „Pravda přichází od Pána vašeho; kdo chce, ať věří, a kdo chce, ať nevěří!“ A věru jsme připravili pro nespravedlivé oheň, jenž hustým dýmem je obklopí. A poprosili o pomoc, bude jim pomoženo vodou podobnou kovu roztavenému, jež spálí tváře jejich. A jak odporný to nápoj a jak hnusné to místo pobytu!“ (ve významu Koránu, súra Jeskyně: 29)

Ráj i peklo již existují a nikdy nepominou, naplněni lidmi z pozemského světa budou po Soudném dni.

Vzhledem ke znalosti pekla a ráje by měla veškerá životní snaha muslimů směřovat k tomu, aby sobě, svým rodinám, svým blízkým i cizím přibližovali naději na ráj a oddalovali peklo.


Chcete-li vytvořit, rozšířit, nebo doplnit text, napiště na: islamskavyzva@yahoo.com

Reklamy