Proroci a poslové Boží

Kdo je posel Boží (arabsky: rasúl [رسول]): Člověk, kterého Bůh učinil prorokem (viz níže) a navíc přináší z rozkazu Božího nové zákony (či knihy) a je poslán pro konrétní národ, nebo i pro celé lidstvo. Jeho úkolem je informovat ostatní lidi. Slovo rasúl vychází z arabského kořene R-S-L, stejně jako slovo [risála] znamenající zpráva mající adresáta (například dopis), nebo poselství. Bůh pravil v Koránu (ve významu:) „Již před tebou (Mohamede) jsme posly vysílali; o některých z nich jsme ti vyprávěli a o jiných jsme ti nevyprávěli. A nebylo dáno poslu žádnému, aby přinesl znamení, leč s dovolením Božím…“ (40:78)
Prorokem a zároveň poslem Božím byl například Noe, Mojžíš, Ježíš, Mohamed, mír s nimi všemi.

Kdo je prorok Boží  (arabsky: nabí [نبي]): Člověk, který nepřináší nový zákon, ale pokračuje z rozkazu Božího v učení  o jedinečnosti Boha (tauhíd, neboli islámský monoteismus). Slovo nabí vychází z arabského kořene N-B-´, stejně jako slovo [nabá´] znamenající obdrženou zprávu, zvěst. Prorokem Božím (ale ne zároveň poslem Božím) byl například: Adam, Áron, Šalamoun, Zachariáš, Jan Křtitel a mnoho dalších známých i neznámých.

 


Chcete-li vytvořit, rozšířit, nebo doplnit text, napiště na: islamskavyzva@yahoo.com

Reklamy