Tewhíd – islámský monoteismus

Tewhíd (čteno [teuhíd]) znamená islámský monoteismus, jedinečnost a jedinnost Boha. Tewhíd má 3 aspekty:

1. Jedinost (ve smyslu výlučnost, jedinečnost) svrchovanosti Alláhovy, arab. tewhídu rrubúbíjja.
Víra, že je zde jen jeden Pán pro celý vesmír, že je Stvořitelem, Organizátorem, Projektantem, Živitelem, Dárce ochrany atd. To je Alláh.

2. Jedinost (výlučnost, jedinečnost) uctívání Alláha, arab. tewhídu l-ulúhíjja. Víra, že nikdo nemá nárok být uctíván (ani modlitbou, vzýváním, žádáním o pomoc, přísahou, zabitím
obětiny, dáváním charity, půstem, poutí atd.) kromě Alláha.

3. Jedinost (výlučnost, jedinečnost) Jmen a Vlastností Alláha, arab. tewhídu l-asmá we ssifát.
Jinými slovy víra v to, že:

a. Nesmíme přiřazovat Alláhu žádná jména nebo vlastnosti, kromě těch, jež Mu byly
přiřazeny Jím Samým nebo Jeho Prorokem.

b. Nikdo si nezaslouží být nazýván nebo popisován výhradními Jmény nebo Atributy
Božími.

c. Musíme potvrdit všechny Atributy Alláha, které On určil ve Své Knize (Korán) nebo
zmínil skrze Svého Proroka Muhammeda y, beze změn. Nesmíme být neznalí,
překrucovat význam nebo připodobňovat je věcem stvořeným.

 


 

Chcete-li vytvořit, rozšířit, nebo doplnit text, napiště na: islamskavyzva@yahoo.com

Reklamy