Typy vody (v šaría) podle čistoty

Vodu dělíme do dvou kategorií:
1. ČISTÁ voda, která jediná je vhodná pro vykonání rituální očisty
2. NEČISTÁ voda, která není pro vykonání rituální očisty přípustná

Čistá voda:
Voda sama o sobě – přírodní voda, např. dešťová, mořská a podobná. Voda, i pokud je smíšena s mýdlem, moukou nebo solí, smí být stále označována za vodu. Velký objem vody, rovný nebo větší než 2 kully (1 kulla = 95,62 litrů). Tato voda, i když smíšená s nečistými látkami, pokud se nezmění její vůně, chuť nebo barva, je stále považována za čistou.

Nečistá voda:
Pokud jsou nějaké nečisté látky smíšené s malým množstvím vody – což jsou méně než 2 kully (1 kulla = 95,62 litrů), potom je voda považována za nečistou, nehledě na to, zda se změní chuť, barva nebo vůně.

Pokud se nečistoty nachází ve velkém množství vody, kvůli čemuž se změní její chuť, vůně nebo barva, voda už není považována za čistou.

Nečistoty:
1. Lidské výkaly
2. Lidská moč
3. Prolitá krev
4. Výměšky zvířat, které není povoleno jíst
5. Vepři
6. Mrtvá zvířata s výjimkou: plodů moře, kobylek a mrtvých zvířat, ze kterých nevytéká
krev, a jsou povolena jíst.


Chcete-li vytvořit, rozšířit, nebo doplnit text, napiště na: islamskavyzva@yahoo.com

Reklamy