Skutečný život


modlitba letna muslimove islamKomunita lidí, kteří věří v jediného jedinečného Boha, muslimové, neznamená virtuální spojení. Neznamená jen duchovní spojení nějakým ideálem na základě příslušnosti k víře v Boha. Islámská obec (umma) je jedna rodina, jeden rod, jedno sousedství, jedna komunita, označujeme se za bratry a sestry. Její fungování je možné pouze v reálném životě, na základě sdílení stejné lokality – komunita žijící v jednom státě, v jednom městě, v jedné čtvrti.

Nejsme a nesmíme se podobat většině dnešních lidí, kteří žijí více „virtuálně“, se všemi náhražkovými vztahy, které ve skutečnosti jen oslabují vztahy partnerské, rodinné, sousedské, komunitní a celospolečenské a vytváří falešný pocit „sociálního života“ a navíc využívají přirozených lidských tužeb po sdružování a komunikaci pro získávání osobních informací a vytváření monopolizovaného komerčního prostředí „sociálního života“.

V české společnosti je situace o to horší, že lidé často neznají své sousedy, nejsou s nimi v kontaktu, nenavštěvují se, nesdílí spolu svátky, významné životní události jako svatby, narození dítětě, pohřby… V islámu mají sousedské a komunitní vztahy zcela jinou úroveň, muslim má odpovědnost za rozvíjení dobrého soužití se svou rodinou, a poté se svými blízkými a sousedy.

Tento virtuální prostor, který naše iniciativa používá, nebo používala (facebook, web, twitter, muslimface…) není cílem sám o sobě, ale slouží pouze k navázání osobní komunikace, podpoře při seznamování, a sdílení informací (a zdrojů informací), což je nejsmysluplnější využití virutální reality.

rajská zahrada praha islám muslimové šaría

Rajská zahrada – stanice s příznačným jménem – nejbližší cesta z centra prahy do Mešity v ulici Blatská

al-firdaus centrum

Centrum Al-firdaus (Modlitebna, výukové centrum, školka) Praha – Palmovka

Co z toho vyplývá? Skutečný život, život v mešitách, v sousedstvích apod. Muslimové by měli podle svých možností bydlet ve své vzájmené blízkosti a tuto blízkost vyhledávat. Pomáhá to komunitě – v pracovních příležitostech, blízkosti rodin, vzdělávání, blízkosti mešit a modliteben, blízkosti halál obchodů – blízkost fyzická, blízkost bydliště, ne jen virtuální… Kdyby podobné sdružování dělali lidé, kteří nedbají na svou víru, na svou morálku, práci, vzdělávání a starost o ostatní, tak by vzniklo sociálně vyloučené ghetto, to je ten rozdíl.

Taková fyzická blízkost muslimů v komunitě v žádném případě nevylučuje fungující integraci do většinově nemuslimské společnosti, ale je životně důležitá pro zabránění asimilaci (ztrátě víry, morálních hodnot, přijetí zakázaného a zavržení povoleného). Musíme si uvědomit, že islámské ideály jsou nejlepší, a jsme to my, kteří je musíme zachovávat a předat ostatním.  Komunita, která to dělá a zachovává poselství Boží, je nejlepší komunita, která se na světě kdy objevila. Bůh pravil v Koránu:  ***Vy [Bohabojní muslimové] jste nejlepší společenství, jenž kdy povstalo mezi lidmi; vy přikazujete vhodné, zakazujete zavrženíhodné a věříte v Boha.*** (český význam Koránu, súra 3:110) Členem této komunity není každý, kdo si říká muslim, ale ten, kdo tak žije. Tedy, cílem je předávat a ne přijímat morálku a hodnoty od ostatních nemuslimů, ač by byli ve většině, ač by byli hlasitější a propagovanější. To, co můžeme a musíme přijímat jsou věci v souladu s naší vírou a ku prospěchu společnosti, které podporují vědecko-technický pokrok a usnadňují  život, zvyšují kvalitu zdraví, vzdělání, životního prostředí a podobné věci v souladu s islámskou šaría.


islámská komunita šaríamodlitba muslimové šaría


Naše iniciativa se tedy vymezuje následovně:

1) Virtuální prostředí je prostředkem, ne cílem
Abychom se nezaměřili na prostředek více než na cíl, nebudeme publikovat na Facebooku a nebudeme tam ani jinde moderovat a podporovat diskuze, které nesměřují ku prospěchu komunity a společnosti, a spíše zde budeme jen zveřejňovat odkazy. Primárním zdrojem informací bude web islamskavyzva.com. Pro potřeby komunity (přednášky, kázání apod.) jsou zde zavedeny různé jiné weby a kanály, které základní potřeby uchování a sdílení dat ve virtuálním prostředí zcela pokrývají, stejně jako e-mailová komunikace, skype a další komunikační prostředky.

2) Osobní kontakty
Život obce muslimů budeme probírat osobně v komunitě a s těmi, kteří nejsou osobně přítomní, budeme informace zprostředkovávat online.

3) Neúčast v diskuzích s těmi, kteří do nich nepřichází s úmyslem se poučit, nebo diskuze beze smyslu
Radíme všem praktikujícím muslimům, aby vedli dialog jen s těmi, kteří chtějí opravdu vstoupit do islámu, nebo poznat jeho věrouku bez předsudků a odmítli zbytečné diskuze s těmi, kteří mají svůj odmítavý názor již zakotvený a otázky a diskuze vedou jen proto, aby „ukázali“ muslimům něco „špatného“ v jejich víře. Když takovým lidem vysvětlíte jednu věc, neuznají, že islámská věrouka je logická, přirozená a pravdivá, ale místo toho přijdou s jinou otázkou nebo kontroverzí, ale bez úmyslu opravdu přijmout odpověď a poznat věrouku.
Diskutovat není možné o tom, v co jako muslimové věříme. (Není žádný užitek v tom, že nám nemuslim vysvětluje, v co bychom měli a neměli jako muslimové věřit, že peklo a ráj, Korán, Ježíše, bychom neměli chápat tak či onak…). Diskutovat je možné o tom, co brání konkrétnímu člověku přijmout víru v Jednoho Boha. A také je možné diskutovat o tom, v čem si myslí, že muslim, praktikující správně svou víru, nějak narušuje jeho práva. Každopádně se držme zásady: Když někdo nepřijme naši argumentaci, nabídněme mu, že se budeme za něj modlit, ať ho Bůh vede správnou cestou. To stačí a je to lepší, než zbytečné diskuze.

4) Podpora dialogu s těmi, kteří chtějí podpořit soužití
Budeme podporovat dialog s těmi, kteří podle svého chování projevují upřímné úmysly dobrého soužití, s představiteli jiných náboženství, se členy jiných náboženství, s odborníky různých věd, se soukromými, státními, neziskovými a humanitárními organizacemi a jednotlivci.

5) Nezávislost na registracích náboženských obcí při „isláh“ a „dawa“.
Nepřikládáme velkou praktickou důležitost „uznání Ústředí muslimských obcí“ nebo jiných islámských náboženských organizací na 2. stupni registrace v nejbližších letech. Nejedná se o důležité a kritické téma pro rozvoj komunity a „islamizaci“. Praktické věci vhodné pro isláh (nápravu) a dawa (výzvu k islámu) jsou nezávislé na této úrovni registrace. Stejně tak dlouhodobý cíl naší komunity číslo jedna, tedy zajistit vzdělávání nových generací v islámských vědách a islámském prostředí, není nijak vázaný na registraci náboženských obcí a je prakticky proveditelný i jinými způsoby. Církevní základní školu plně nahradí škola soukromá – multikulturní – mezinárodní. Kritickou otázkou není administrativa, ale zajištění odpovídajícího pedagogického sboru, financování a dostupnosti muslimům. (Prvním krokem je uznání potřeby této školy. Druhým krokem je navázání spolupráce a posouzení možností. Třetím krokem je konktrétní projekt. Čtvrtým krokem je realizace a otevření školy.)

6) Individální odpovědnost za nápravu a prosba Boha o pomoc
Bez toho, abychom sami napravili své úmysly a sami začali toužit po změně a bohabojném životě u sebe samých, ve svých rodinách a ve svých společnostech, je nemožné, aby se situace změnila „sama od sebe“. Bůh pravil v Koránu (v přibližném českém významu): Bůh nezmění to, co je v lidu nějakém, pokud se tento sám nezmění“ (sura Al-Ra‘d 13:11)
Není moci ani síly, než u Boha. Prosme jej o pomoc, uznejme naše oddáni se Bohu, našemu Stvořiteli, připomínejme si Jeho dary a požehnání a všemocnost a prosme Jej v prosbách. Bůh pravil v Koránu (v přibližném českém významu):  „On vyslyší ty, kdož uvěřili a dobré skutky konali, a rozmnoží jim ze Své přízně….“ (súra Aš-Šúra 42:26). Bože odpusť nám, našim bratrům a sestrám. Bože, zkrášli nám víru v našich srdcích,  zvyš naši touhu po znalostech a pomož nám očistit naše úmysly, usnadni nám přímou stezku vedoucí do ráje, s Tvým dovolením, zvyš naši bohabojnost, a sešli na nás Své požehnání. Ámín.

Reklamy

Zanechat Odpověď

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s