O iniciativě: Islámská výzva (cesta k víře pro Česko)

Motto 2013/1435: „Jak může sekulární, demokratická, středoevropská, kapitalistická, převážně ateistická země, jako je naše, čerpat ve svém životě z islámu tak, aby to přineslo zlepšení života muslimům i nemuslimům?“

Motto 2014/1436: „Šaríu nezavádíme, šaríjou žijeme. Lidé v nemuslimské zemi nepotřebují kodifikaci šaría. Lidé v nemuslimské zemi první potřebují poznat a uznat víru v Boha a objevit islám.“

Motto 2015/1437: „Spokojenost ve víře je nepopsatelná, stejně jako je nepopsatelná chuť medu. Můžete mluvit dlouhé hodiny, ale dokud to člověk nepozná na vlastní kůži, nemůže to plně pochopit. Před Bohem stačí jedna jediná jednoduchá věc: upřímně se v klidu zamyslet o životě a říct: „Bože, veď mě správnou cestou!“ Je-li to upřímná prosba, Bůh ji vyslyší.“

Motto 2016/1438: „Islám je řešení: Proti rasismu, xenofobii a namyšlenosti postavme bratrství, solidaritu a pokoru.“

Islámská výzvaJak přinést islámské hodnoty věřících do naší české společnosti a tím ji měnit a změnit  a  pomoci tak  lidem u nás vstoupit do islámu? Musíme si uvědomit, že pochopení islámu a změna myšlení lidí v národě nemusí proběhnout během jedné generace. Ovšem to, co stihneme my dnes, na začátku 21. století křesťanské éry, neboli 15. století od hidžry, je jen základem pro dlouhodobý úkol muslimské ummy: Představit poselství islámu dál a podělit se o světlo víry a krásu uctívání Boha i tam, kde to bylo před několika staletími, nebo i několika roky, nepředstavitelné. To, jestli budou mít další daleké a vzdálené generace v naší vlasti a celé Evropě blízko k islámu a přijmou jej jako možný, nebo i preferovaný idealistický pohled na svět, záleží právě i na nás dnes.

Teorie, strašící vymřením Evropy a její islamizací pomocí imigrace a vysokým počtem dětí v muslimských rodinách, považujeme za směšné a účelově vytvořené. Nějaký vliv jistě na demografii Evropy mají, ale ne v takové přehnané míře, která by měnila tak výrazně a tak rychle strukturu našeho obyvatelstva.

Islámská výzva není reklama, není jejím účelem se zalíbit lidem. Toto je jen varování a připomenutí, že pozemský život je omezený a každý po smrti dostane to, co si vysloužil. Je to dobrá zpráva pro bohabojné, špatná pro nevěřící, hříšníky a pokrytce.

Toto je čistě česká iniciativa muslimů, která vznikla v srpnu 2012 na Facebooku (dnes již nepoužíváme) a veřejně vystupuje od března 2013. Iniciativa je nezisková. Veškeré aktivy jsou financovány ze zdrojů jednotlivých aktivních českých i zahraničních muslimů. Administrátoři neprezentují sebe a svá jména, protože jde o předávání myšlenek a ideálů. Chceme, aby lidé hodnotili a vnímali obsah a ne autory. Naše aktivita má za cíl očistit pokřivené vnímání krásných slov, jako jsou: islám, džihád, šaría apod. Veřejně se distancujeme od projevů extrémismu, nelegitimního násilí*, nebo nucení, které by s námi někdo mohl omylem spojovat.


Odmítáme se označovat za tzv. „umírněné muslimy“
. Umírněný muslim je nelogická a v islámské věrouce nesmyslná fráze. Člověk je formálně muslim, nebo ne. To ale nic nevypovídá o tom, jaké má znalosti islámu ani o tom, jestli koná dobré skutky, nebo páchá zločiny. Umírněnost ve víře neexistuje, buď v Boha věřím a vyznávám to, nebo ne. Nikdo nemůže v Boha věřit o víkendu, a přes týden ne. Není možné věřit v některé části Koránu a v některé ne. Není možné věřit v posly Boží Adama, Noeho, Abraháma, Jakuba, Josefa, Mojžíše, Davida, Jana Křtitele, Ježíše, Mohameda a vynechat např. Šalamouna. Stejně, jako není “umírněný vegetarián” – člověk buď maso jíst odmítá (a říká si vegetarián), nebo ne (a neříká si vegetarián). Taková proklamace ovšem neříká nic o tom, jestli potají to maso doma jí, nebo nejí a porušuje tak to, k čemu se veřejně z nějakého důvodu hlásí.

* Legitimní násilí existuje v některých specifických situacích a je doménou výkonu státní moci (policie, armáda ve válce), případně národně-osvobozeneckého boje, či vynucené osobní obrany. V islámské právní vědě existuje podobný princip, dávající státu a armádě možnost použít fyzickou sílu, nebo jednotlivci v případě krajní nouze, aby tak zabránil větší hrozbě a škodě, než kdyby nekonal.

Chceme-li islám a morální hodnoty vycházející ze šaría, znamená to, že chceme pro naši zemi naplňování již platné ústavní svobody náboženství, konkrétně:

  1. Svobodu praktikování islámské víry jako občanů ČR
  2. Svobodu veřejného projevování své víry na veřejnosti, slovy, symboly a činy
  3. Vyzývání k islámu u muslimů i nemuslimů a zvyšování touhy lidí vstoupit do islámu
  4. Při islamizaci společnosti zachovávat a rozvíjet to dobré, co naše česká kultura obsahuje v souladu s islámem. Postupné inspirování společnosti islámskými hodnotami
  5. Dodržování zákonů naší republiky, inspirování legislativy islámskými hodnotami ku prospěchu muslimů i nemuslimů
  6. Džihád jako boj za vzdělávání a boj proti ztrátě islámských hodnot a proti asimilaci. Ale i džihád jako snahu o soužití muslimů v české společnosti.

Prostředky k dosažní těchto cílů jsou zaměřeny na postupné změny, které pomůžou zachovat kontinuitu společenského smíru a hospodářské stability. Tato dlouhodobá evoluční změna by měla zabránit tendencím revolučního charakteru a extrémismu, ať už u muslimů, nebo nemuslimů. Konkrétní body nalzente zde.


Prosím, nezaměňujte tuto iniciativu s jinými a nepodsouvejte nám cizí úmysly. Proto by bylo dobré si uvědomit, že být muslim a podporovat islám a islámskou výzvu:

  • neznamená vždy podporovat masovou imigraci na západ včetně ČR. S respetkem ke svobodě pohybu slušných lidí, slučování rodin, studentů, podnikatelů, zaměstnanců a osob, kterým hrozí v zemi původu nebezpečí po živelné katastrofě, hladomor, násilí, mučení, nespravedlivý soudní proces, atd. (tedy lidé s nárokem na azyl).
  • neznamená propagovat vždy absolutní míchání kultur. Vždyť Bůh stvořil lidi rozdělené na odlišná etnika a národy, aby se vzájemně poznávali, tedy respekt ano, ale vytváření „celosvětové uniformní kultury“ je ztrátou pro lidsvo
  • neznamená propagovat extrémisty a sektáře (přestože jsou i oni často formálně muslimové, nebo si říkají podobně)
Reklamy

Zanechat Odpověď

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s