O šaría všeobecně (co znamená šaría)

seal islamIslámská šaría   الشريعة الاسلامية 

Ve jménu Boha milosrdného, slitovného. Šaría (šarí’a) neznamená zákoník ve smyslu našich (současných evropských) právních předpisů a zákoníků. Slovo šaría znamená arabsky cestu za zdrojem (původně zdrojem vody).

Nejedná se tedy o něco, co by  muslimům měl někdo nějak povolovat. Je to totiž z velké části náš životní styl, soukromá praxe naší víry. Nejsme-li v islámském státě (kde islámské právo umožňuje nemuslimům žít z velké části podle svých náboženských pravidel), nemá  šaría přímý vliv na život nemuslimů. Jako muslimové se šaría řídíme kdekoliv, kde je náboženská a občanská svoboda.

Nejdůležitějšími body, kterými se chceme v šaría řídit jsou

1) vyznávat, že není božstva kromě Boha jediného a že Mohamed je jeho posel a prorok
2) modlit se tak, jak je nám, muslimům přikázáno
3) dávat z přebytku našich majetků zakát těm, kteří na něj mají podle šaría nárok
4) postit se v měsící Ramadánu tak, jak je nám muslimům přikázáno
5) provést Hadž pro toho, komu to jeho situace dovolí.

Ostatní věci ovlinující život muslimů podle šaría souvisí s islamizací hodnot společnosti. U některých specifických otázek je zapotřebí právní regulace, nebo dochází k rozporům s místními zákony. Zde respektujeme zákony, ale přesto doufáme, že se islámskými hodnotami bude v budoucnu společnost inspirovat. (např. již dnes mohou nosit muslimky šátek na občanských průkazech ČR, halál potraviny se vyrábí i v ČR atd.)

Prioritou muslimů je jejich náboženská svoboda a svobodné vyzývání muslimů a nemuslimů k poznání islámu, viz stránka O NÁS.

O šaría: V islámské terminologii znamená šaría to, co Bůh přikázal svým služebníkům. A stejně jako cesta za zdrojem vody v případě žízně, vede šaría muslima ke zdroji v otázkách náboženství.

Výraz „islámské právo“ je odlišné od evropského chápání práva tím, že řeší i samotného člověka, jeho úmysly a vztah k Bohu. A poté vztahy k ostatním lidem okolo nás. Co tedy řeší? Například otázky uctívání, které jsou základem celého islámského práva. Když známe Boha, chceme se k němu modlit a splnit další povinnosti vůči němu, ale jak? A co dělat, když si nejsme něčím v uctívání jistí, nebo jsme udělali chybu? Odpověď nám dává šaría. Ukazuje nám způsob praktikování např. očisty a čistoty, modlitby (modliteb soukromých i společných), půstů, almužen nebo pouti do Mekky (Hadž). Šaría se týká i rodinného života (pravidla pro manželství, rozvod, dědictví apod.) a společenského života, což je široké téma. Zahrnuje vztahy mezi lidmi v obživě (obchod, výroba, povolené potraviny…), správě věcí veřejných, soudnictví, válce atd. Dále nám dává šaría rámec pro vztahy s nemuslimy, protože islámské právo je určeno pro muslimy a nevyhýbá se žádné oblasti života. Proto také řeší, jak se chovat k nemuslimům v islámském státě – a všeobecně jim umožňuje žít podle svých zásad.

Česká republika Islám ČeskoNašeho soužití a integrace se týká například otázka a česká fatwa účasti na volbách v naší zemi:

Je povoleno muslimovi účastnit se voleb do parlamentu či jiných voleb, když kandidát není muslim ani jeho strana není islámská? Co kdyby se jednalo o zvolení menšího zla jako například podpoření strany, která má kladný vztah k muslimům, přičemž ty ostatní proti muslimům brojí?
Odpověď: Chvála Alláhu. Jakékoliv dobrovolné schvalování zákonů, které odporují těm Božím, je odpadlictví od víry. V případě, který je zmíněn v dotazu, je však skutečně možné na věc přihlížet jako na potlačení většího zla tím menším. V takovém případě je tedy věc možná, ale je třeba, aby člověk byl velice opatrný a zachoval si ten správný úmysl a udělal jen ty kroky, které jsou pro tuto věc nezbytné.

Zde krásně vidíme, že v islámu je důležitý úmysl a důsledky, ne držení se všeho z islámského práva dogmaticky a bez přemýšlení.

Pro více informací na našich stránách naleznete FAQ na téma: Šaría -Mám se bát vlivu šaría jako nemuslim?


Šaría a Fiqh

Většina lidí nedokáže rozlišovat mezi pojmy šarí´a a fiqh a používají pro ně jednotný (a nepřesný) výraz „islámské právo“.

Jazykově znamená slovo šarí´a (pro zjednodušení dále přepisováno česky jako šaría): Původně znamená cesta k prameni (zdroji).

V islámské terminologii: Vše, co uzákoňuje a předepisuje Bůh jako dobré, chvályhodné, povolené… Nebo zakazuje jako zakázané, zlé, zavrženíhodné… Šarí’a je tedy zákonná podoba Boží vůle. Bůh toto slovo použil v Koránu například zde (v českém významu):
On (Alláh) vám uzákonil jako náboženství to, co kdysi uložil Noemu – a to, co jsme vnukli tobě a co jsme uložili i Abrahamovi, Mojžíšovi a Ježíšovi: „Dodržujte náboženské úkony a nerozštěpujte se ohledně jich!“ Jak nesnesitelné je pro modloslužebníky to, k čemu je vyzýváš! Bůh si k tomu vybírá, koho chce, a vede k tomu toho, kdo kajícně se k Němu obrací. (42:13)

Jedná se tedy o náboženský zákon – souhrn norem. Souhrn věcí, ke kterým se náboženství nějak vyslovuje a nějak je hodnotí. Nejedná se o zákon – právo – ve smyslu zákoníků dnes existujících (jako Občanský zákoník, Ústava, Trestní zákoník atd.). Šaría zahrnuje i věci, které jsou mimo takto chápané právo – zahrnuje totiž nejen právo rodinné, obchodní, občanské, trestní, mezinárodní, ale i etiku, svědomí, ritální čistotu, vykonávání náboženských rituálů – tedy vztah mezi človekěm a Bohem.

Univerzálnost a flexibilita šaría
Každá šaríatská norma platí ve dvou rovinách – náboženské, platné vždy a všude. A kodifikované právní. Náboženská platnost šaría je univerzální, je závazná ve všech časech, na všech místech světa a pro všechny muslimy. Porušení tohoto náboženského zákona je mezi člověk a Bohem etický prohřešek = hřích. Naopak naplnění a praktikování tohoto zákona je dobrým skutkem.
Druhá rovina je kodifikovaná právní – zde je možný prohřešek soudně vymáhat a může mít specifikovanou sankci. Ta bývá někdy přímo určena šaríatským předpisem, jindy závísí na konkrétním ustanovení dané společnosti a může se tak lišit pode času a místa (flexibilita šaría).

Fiqh

je označení právní vědy, snahy šaríu definovat a metody, které se k tomu používají. Jazykově znamená porozumění.

Tedy, ne každý názor fiqhu (učence, právního experta…) musí být nutně názorem šaríatským a může se stát, že osoba, vyjadrující se k nějaké problematice šaríatskému stanovisku neporozumí. Fiqh je jako věda proměnlivý a má různé fáze vývoje.

Reklamy

Zanechat Odpověď

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s