Jak chápat válečné verše v Koránu?

Všichni známe například tato slova Boží, v českém významu (súra Al-Baqara 2:191):

***A zabíjejte [1] je [2] všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť fitna [3] je horší než zabití [4]. Avšak nebojujte s nimi poblíže Mešity posvátné, dokud oni s vámi zde nezačnou bojovat.***

Nutné poznámky k překladu:

1] A zabíjejte je (Wa-qtulú) = válčete, nejedná se o zabití bez náležitého právního důvodu, jakým je právě střetnutí na válečném poli. Je to mnohem užší výraz, než bojujte a usilujte (arabsky džáhidú), který se naopak vztahuje na celé spektrum životních situací
2] je = nevěřící Qurajšovce a jejich spojence, kteří vyhnali muslimy ze svých domovů a mnohé zabili
3] fitna = rozkol, perzekuce, pokoušení zlem, svádění od víry, pronásledování kvůli víře
4] zabití (katl)= zabití ve válce vojsk

Jak tedy chápat například tento verš z Koránu, vyzývající k válce?

Za prvné je nutné si uvědomit, že zde konkrétně je to vyzvání k obrannému spravedlivému boji, který následoval po letech útěků a čelení zabíjení bez jakékoli silové reakce ze strany muslimů. Muslimové byli zkoušeni trpělivostí a bylo přikázáno radši emigrovat z Mekky na různá místa a snášet příkoří, než bojovat ve válce, která by tehdy přinesla jen zmar v šíření myšlenky o jediném Bohu. Ale zlu se nedá vždy jen ustupovat a muslimové dostali od Boha po čase povolení vytáhnout do boje a vrátit se do svých domovů, odkud byli vyhnáni, když už byli připraveni a Bůh je podpořil (a zvítězili). Také je dobré připomenout, že slovem „nevěřící“ jsou v některých verších, jako zde, míněni zcela konkrétní lidé, v historickém kontextu Qurajšovci bojujuící proti muslimům a islámu a jejich spojenci.

Všeobecně jsou v Koránu používány arabské rozkazy „bojujte“ (džáhadú) a „zabíjejte=válčete“ (kátilú). Rozkaz džáhadú „bojujte“, od kterého je odvozeno slovo „džihád“ (boj, úsilí) má význam: usilovat, odporovat něčemu, postavit se něčemu, bojovat proti/s něčím ve všech kontextech, v jakých ho chápeme i v češtině (proti svým špatným stránkám, boj za sebezdokonalení, boj proti bídě a chudobě, boj proti zlu a nespravedlnosti, boj proti nepříteli, okupantovi, tyranovi…)

Rozkaz kátilú, tedy „zabíjejte v boji“, „válčete“ neboli „bojujte“ (ve smyslu se zbraní) je mnohem užší než džáhadú a označuje jen ozbrojený boj.  Islámský zákon si je totiž vědom, že ačkoliv je mír přirozeným a preferovaným stavem věci, ke kterému má směřovat veškeré úsilí, nemůže nikdo zabránit tomu, aby se nevyskytl také stav patologický – tedy válka. Upravuje také zákonnými prostředky stav války. Ohraničuje však válku jako nejzažší mez, poslední možné řešení, jako specifický případ, kterému je třeba všemi způsoby předcházet.

Z životního příběhu proroka Muhammeda (ať mu Bůh žehná a dá mír) se při bedlivějším studiu dozvídáme, že všechny války, které ve svém životě vedl (a bylo jich vzhledem k reáliím pohnuté doby celkem hodně) spadaly buď války obranné, nebo podpory souvěrců, nebo podpory spojenců. Vidíme, že ozbrojený boj proti křivdícím a nevěřícím nemá charakter násilného šíření víry. Navíc v islámské šaría existuje celá řada pravidel a omezení, vztahujících se k válce a k vedení bojů, jako je absolutní zákaz napadat civilisty, země, které nejsou ve válečném stavu s muslimy, nedodržovat příměří, vést vyhlazovací taktiky vůči nepříteli atd. Jak popisuje verš: ***Nechť nenávist k lidu nevěřících vás neuvede do hříchu tím, že budete nespravedliví.*** (Máida 5:8)
A Bůh nejlépe zná.

Je nutné připomenout, že Korán obsahuje tři druhy informací 1) popis minulosti 2) popis budoucnosti 3) nařízení věrouky a praxe pro jednotlivce i společnost. To, že se někteří lidé snaží dezintepretovat popis minulosti v Koránu a zneužít jej pro očernění muslimů a islámu vysvětluje šejch muftí Menk v tomto videu (anglicky, s českými titulky):

V článku byly použity výklady ze stránky e-islam.cz
Reklamy

Zanechat Odpověď

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s