Pravidla diskuze

Pravidla diskuze - islám

Upozorňujeme návštěvníky, kteří chtějí psát příspěvky a diskutovat zde, že není možné publikovat všechny příspěvky. Vaše svoboda se projevit na našem fóru není absolutní a budou smazány příspěvky, které budou v rozporu s českými zákony, nebo v rozporu s tématy a úmyslem tohoto webu propagovat islám. Konkrétně budou smazány nebo ignorovány příspěvky, které:

1) porušovat zjevně české zákony (například § 355 Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení; § 356 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod; § 357 Šíření poplašné zprávy; § 184 Pomluva; 364 Podněcování k trestnému činu; § 404 Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka)

2) vulgární, nebo silně urážlivé (nevhodně zesměšňující konkrétní osoby, nebo skupinu osob, znevažující Boha a Jeho Proroky, od Adama, přes Ježíše, po Mohameda, mír s nimi všemi)

3) propagující nenávistné a překrucující informace o islámu (např. spojující islám s konrétními kriminálními činy, obsahující falešné informace o islámské věrouce)

4) obsahující nevhodné odkazy a scény (např. zobrazující násilí, sexuální obsah, kriminální činy, extremismus, či nevhodné pro mladistvé a děti)

5) propagovat zde cíleně jiná náboženství, ateismus, nebo sektářské směry hlásící se k odkazu islámu (kdo chce, může to propagovat na jiných stránkách, zde pro to není určený prostor)

Reklamy