Proč vás zveme k islámu? Islámská výzva (dawa)

Islám, náboženství milosrdenstvíProtože výzva k islámu je nejlepší služba našim spoluobčanům, tedy vám, milí čtenáři:

Znalost víry a věrouky musí být lidem nabídnuta, protože všichni lidé mají právo poznat svého Stvořitele a podstatu pozemského života. Poznání Jedinečného Boha a poznání toho, že vše má začátk a konec, kromě Boha samotného je cílem lidského života, stejně jako zkouška na tomto světě. Boží poselství je pro život každého člověka neocenitelná životní podpora a zdroj pochopení sebe i světa kolem. Dále pak je základem civilizace a růstu lidské společnosti, protože Boží poselství vytyčuje univerzální morální hodnoty.

Co je výzva k islámu?
Islámská výzva má za cíl sloužit lidstvu tím, že jejím prostřednictvím se zachová a rozšíří Boží poselství, pravá lidská morálka, bratrská láska a skutečná humanita.

Základem je seznámit lidi (jak muslimy, tak nemuslimy) s tauhídem, tedy základem věrouky, kdo je Bůh a jaké jsou jeho jasné a nevyhnutelné atributy. Vrcholem výzvy k islámu je veřejné deklarování vstupu do islámu a tím pádem začátek nového života. Začíná tak nový, čistý list věřícího, očištěného od všech předchozích hříchů. Pokračováním islámské výzvy je nejen duchovní, ale i praktická pomoc novým muslimům a podpora průběžného vzdělávání.

Kdo má vyzývat k islámu?
Poslání islámské výzvy je úkol pro každého věřícího, podle jeho možností, který jsme převzali po smrti posledního z poslů Božích, Mohameda, ať mu Bůh žehná a dá mír. Je to povinnost „fard ajn“ tedy každého jednotlivce. Když chceme pozvat k islámu svou rodinu a známé, je nejdůležitější se za ně modlit. Poté je důležité být připravený hrdě se ke své víře hlásit zejména svými skutky, a až poté svými slovy a vysvětlovat vše trpělivě, rozumně, klidně, ale zejména trpělivě.

Jak vyzývat k islámu?
Nejlepším svědectvím je ukázat sladké plody života věřícího na svém vlastním příkladu. Podle těchto plodů pak člověk bude pátrat, po jejich zdroji. A zde se hledač pravdy seznámí s islámskou věroukou a tauhídem, jako pramenem tohoto životního štěstí.

 Je nutné lidem vysvětlit, že:
1)
Každý člověk má dar života, jako velkou Boží přízeň a nejen to, má také obrovský dar osobní svobody rozhodovat mezi dobrým a zlým.

2) Každý člověk se rodí svobodný, bez hříchu a připravený být muslimem. Jediné, co člověka oddělouje od poznání Boha je neznalost.
3) Člověk je muslimem, když vstoupí do islámu. Islám je stav, kdy člověk pokorně uzná dar života a autoritu Boha – Stvořitele, Jediného a Jedinečného, Věčného, kterému není nic rovno ani podobno.
4) Věčný život v ráji a možnost Boží milosti je možnost pro každého, kdo otevře své srdce a bude upřímně hledat smysl života a usilovat o dobré skutky v tomto krátkém pozemském životě. Islám je univerzální uznání Boha. Nedá se omezovat místem ani časem. Víra v Boha se neomezuje hranicemi, ani kulturami, ani historickými dobami. Nikdo nemůže nikomu zabránit v tom, být muslimem. Bůh vede správnou cestou, koho chce.


Otázka pro vážené návštěvníky této stránky, kteří (ještě) nevěří v jedinného Boha (arab. Alláh).

vesmir-islam-buh-allahCo byste si pomysleli o člověku, který by tvrdil, že nějaký předmět vznikne sám od sebe? Na ulici se objeví auto, které nebylo vytvořeno z materiálů a nebylo úmyslně a účelně někým sestaveno? A poté by tvrdil, že akce a reakce nejsou provázány? Tedy, že se nějaký předmět dá do pohybu bez impulzu, že se jakkoli změní bez podnětu? Že ono auto se dá do pohybu bez působení nějaké síly, změní směr, změní barvu zničehonic? Nebo, že se někdo z lidí nenarodil jako výsledek spojení dvou pohlavních buňek svých rodičů? Nebo, že viditelné světlo ve dne existuje samo od sebe a střídání dne a noci nevychází jako reakce z jiných akcí pohybu planet? A že ony planety vznikly samy od sebe, bez působení sil, či jiného impulzu? Budeme považovat taková tvrzení za logická? A vztáhneme-li to na hmotu a celý svět, vznikl sám od sebe, bez podnětu? Vděčíme za svou existenci a existenci celého světa sami sobě?

Není právě toto ona slavná zásadní koránská otázka:

***COŽPAK Z NIČEHO BYLI STVOŘENI, ČI SAMI JSOU STVOŘITELI ?***
(ve významu Koránu súra At-Túr 52:35)

Stejně tak nás k přemýšlení o podstatě světa a života, a o tom, že každá akce má reakci a naopak, může dovést jiná, opakující se koránská otázka: ***Věru ve stvoření nebes a země a ve střídání noci a dne je znamení pro lidi rozmyslem nadané*** (Ál ‘Imrán 3:191)
neboli ***A On je ten, jenž stanovil střídání noci i dne jako znamení pro toho, kdo chce si Boha připomenout, a toho, kdo chce být vděčný.*** (Al-Furkán 25:62)

Buďmě z lidí, kteří jsou rozmyslem nadaní, připomínejme si Boha a buďme vděční. Připomínejme si Boha, který je všehoznalý a nemá počátek ani konec, na kterého se nevztahují atributy stvoření, ale naopak stvoření všeho závisí na Něm.

Reklamy

Zanechat Odpověď

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s