Ramadán 1436 hidžry (2015)

Aktualizace 14.7.2015: Svátek přerušení půstu (Ídu-l-Fitr)

Aktualizace 8.7.2015: Lailatu l-Qadr & Zakátu-l-Fitr:

Svátek přerušení půstu (Ídu-l-Fitr) bude v pátek 17.7. nebo sobotu 18.7.
Sváteční modlitba se bude konat v 8:30 hod.ve sportovní hale na adrese: HALA Hamr Štěrboholy, Praha 10, U školy 430 (blízko EuroParku). Kdo pojede na sváteční modlitbu v Praze MHD, může využít autobusu 163 nebo 263 ze stanice Depo Hostivař s odjezdy (pátek): 7:30, 7:37, 7:45, 8:00, 8:07, 8:15, 8:30 nebo autobusu 296, který jezdí na zastávku Škola Štěrboholy od metra Háje a od metra Černý most (pozor – má asi 30 min.intervaly).
Oslava svátku íd al-Fitr se bude pořádat v neděli 19. 7. 2015 od 14:00 hod., která bude obsahovat kulturní a zábavný program spojený s obědem.

Lailatu-l-Qadr:
Dnešní noci začíná posledních 10 dní Ramadánu. Tyto noci jsou nejlepším časem pro to, omezit spánek, omezit všechny záležitosti pozemského života a oddat se modlitbám a připomínat si co nejvíce Boha. Také se v jedné z těchto nocí udává zázračná LAILTATU L-QADR. Uctívání v ní je lepší než uctívání tisíc měsíců, jak řekl Bůh řekl v Koránu, ve významu:

***Vskutku jsme jej seslali v noci Úradku.
Víš ty vůbec, co je to noc Úradku?
Noc Úradku než tisíc měsíců je lepší,
v ní podle Pána svého dovolení andělé a duch sestupují kvůli každému zjevení.
A až do východu jitřních červánků je mír v ní. ***
(97:1-5)

ramadan ramadán

Přejeme všem muslimům na celém světě požehnaný Ramadán. Ramadán je celosvětovým svátem, ve všech koutech naší planety. Je to svátek stejně tak Americký, jako Český. Je to svátek, který nezná hranice. Je to svátek oslavující společné hodnoty celého lidstva, milosrdenství a víru v Jediného Jedinečného Boha, který nemá počátek ani konec, a Jemuž není nic rovno.

Prosíme Boha, ať nám všem zvýší bohabojnost a pomůže nám v tomto měsíci dosáhnout nejlepších vlastností. V tomto postním měsíci je to snazší, než kdykoli jindy.  Tento měsíc je plný požehnání, brány ráje jsou otevřeny, brány pekla uzavřeny, každý dobrovolný akt uctívání Boha a každá dobročinnost je odměněna několikanásobně. Navíc, díky půstu se lidské ego a chtíče dostávají pod kontrolu a je tak snazší pracovat na sebezlepšování.

Ramadán vlastně není svátkem islámu, je to svátkem celého lidstava a humanity. Je to měsíc Koránu a připomínání si poselství proroků, završené prorokem Mohamedem, mír s ním. Ten nebyl prorokem jen pro nějakou skupinu geograficky, nebo etnicky vymezenou. Bůh označil Mohameda (s) v Koránu takto:

***A neposlali jsme tě (Mohamede) leč jako znamení milosrdenství pro lidstvo veškeré.***(21:107)

V Ramadánu nejen že oslavujeme své náboženství, ale hlavně si připomínáme a snažíme se o zlepšení sebe samých. Hlavními prvky tohoto zlepšování jsou: více připomínání si Boha, noční modlitby, více proseb k Bohu (každá prosba k Bohu je vyslyšena), více dobročinnosti, almužny, sdílení a darování, více čtení Koránu, návštěvám apod. Naopak muslim by se měl vyhnout všem hříchům, i malým, neužitečným trávením času, přejídáním se, vulgaritám, pomluvám a hněvu. Každý, kdo se dostane s někým do sporu, či hádky, či se rozhněval, má toho sporu zanechat (i když má pravdu) a má říct: „inní sá´im“ neboli jednoduše: „Já se postím“. 


Začátek ramadánu: Měsíce na obloze objevil 17. června 2015 a začal tak nový měsíc slámského kalendáře. Je to devátý měsíc na obloze v roce 1636 hidžry, a tedy posvátný a požehnaný Ramadán. V odlišných geografických lokalitách na zemi se může toto datum o den lišit.


Aktivity spojené s Ramadánem

Praha:

  • Centrum (Pasáž) po modlitbě asr: Pondělí – připomenutí, Úterý – fiqh, Středa – pravidla recitace Koránu
  • Centrum (Pasáž) po modlitbě zuhr: denně lekce ze sbírky Zahrada spravedlivých
  • Černý most, Blatská: Sobota od 19h: přednáška, neděle od 19h: pravidla recitace Koránu (jen pro ženy)
  • V ramadánu proběhne soutěž v pamatování Koránu. Jsou určeny různé kategorie (mluvící arabsky jsou rozděleny podle věku, nemluvící arabsky). Přihlásit se lze u správy mešity nebo na info@islam.cz. Imám Ahmed Rajab zkouší ve dnech 10.-12.července (23.-25.ramadánu).
  • V modlitebnách v Blatské ulici, v centru v Opletalově 28 i v Politických vězňů 14 bude každý den ramadánu společné přerušení půstu (iftár) a hned po modlitbě išá bude taráwíh. Všichni jsou srdečně zváni.

Zekátu l-fitr (زكاة الفطر) a 7 nejčastějších dotazů

oslava id cukrovi1. Co je to zekátu l-fitr? Je to povinná almužna, předepsaná šarí’a za účelem obohacení chudých muslimů pro den oslav svátku přerušení půstu (arab. ‘ídu l-fitr).

2. Jaký je účel zekátu l-fitr? Za prvé, aby i chudí mohli okusit sváteční veselí a pohodu v den, kdy ji zažívají i všichni ostatní. Za druhé představuje očištění půstu dárce od všeho zlého, čeho se člověk dopustil během půstu – jako mrhání časem, špatná a nevhodná slova atd. Ibn ‘Abbás pravil: „Posel Boží (mír s ním a požehnání Boží) předepsal zekátu l-fitr, aby se postící očistil od špatných a nepotřebných slov a mrhání časem a aby byli nakrmeni chudobní. Kdo jej zaplatí před modlitbou (sváteční), tomu to bude bráno jako zekátu l-fitr a kdo ji zaplatí až po modlitbě, to pro něj bude jen obyčejným milodarem.“

3. Kdo má povinnost odevzdat zekátu l-fitr? Zekát al-fitr neboli sadekatu l-fitr jepovinností každého muslima, podle hadísu, který je zaznamenán na autoritu Abdulláha ibn Omara, který říká:„Posel Boží (mír s ním a požehnání Boží) stanovil zekátu l-fitr jako povinnost, sá‘ datlí nebo sá‘ ječmene, pro otroka i svobodného, pro muže i ženu, pro mladého i pro starého z muslimů a přikázal uhradit jej, než lidé přijdou na modlitbu.“ Muslim je povinen platit za sebe i za ty, kteří jsou v jeho zodpovědnosti – tj. za manželku, děti, atd. Dát i za nenarozené dítě (plod v těle matky) je oblíbeno. Zekát nedává ten, komu by po vydání zekátu nestačilo jeho vlastní živobytí v domácnosti na následující sváteční den a sám se tak stal chudobným, nebo nuzným.

oslava id4. Komu je zekátu l-fitr určen? Je určen chudým muslimům, aby sami pocítili sváteční veselí v den ‘ídu l-fitr. Nikoli těm, kteří tento svátek neslaví vůbec (nemuslimové). Nemuslimům může člověk dát zakát ve formě běžné dobročiné almužny podle svého uvážení kdykoli jindy. Jakýkoli zekát (tedy i zekát al-fitr) je povinný milodar a je určen jen vybraným kategoriím lidí, pouze muslimům, výslovně vzpomenutým Koránem a Sunnou – chudákům, nebo lidem v těžkosti, sirotkům, otrokům na vykoupení, lidem, kteří upadli do dluhu ne vlastní vinou, pocestným, aktivním v islámské osvětě, nebo příjemcům zekátu, atd. Fikh přesně rozpracovává jednotlivé kategorie příjemců zekátu. Rozhodující je v této otázce koránský verš ve významu: ***Almužny jsou pouze pro chudé a nuzné, pro ty, kdož je vybírají, pro ty, jichž srdce se sjednotila, pro otroky a zadlužené, pro boj na cestě Boží a pro toho, kdož po ní kráčí podle ustanovení Božího, a Bůh je vševědoucí, moudrý.*** (Tewba 09:60)

5. Je možné odvádět zekát nejbližším příbuzným? Islámští učenci se shodují na tom, že dát zekát (tedy i zekátu l-fitr) někomu, kdo jinak spadá pod každodenní vyživovací povinnost jiného člověka, jako jsou například rodiče, prarodiče a děti, není dovoleno. Velcí učenci právní vědy se shodují: Od imáma Málika se uvádí: „Zekát se nedává nikomu z bližší rodiny, kterou je člověk jinak povinen zaopatřovat.“ Imám aš-Šáfi’í pravil: „Zekát se nedává otci, ani matce, dědovi, či babičce.“ Ibn Kudáma, Alláh mu budiž milostiv, pravil: „Zekát (sadekatu l-fitr) se nedává rodičům a dokonce ani těm nad nimi (prarodiče) a nedává se ani dětem a ani těm pod nimi.“ Šejch Ibn ‘Usejmín řekl: „Dát zekát chudobným z vlastní rodiny je dovoleno, dokonce i v případě nejbližší rodiny, je to dokonce lepší, než dát jej někomu jinému, neboť toto v sobě obsahuje dva dobré činy – udílení zekátu a utužování příbuzenských svazků. Vše výše uvedené je dovolené, ovšem jen pod podmínkou, že nejde o právní kličku, která slouží pro zachování majetku v rámci rodiny, nebo aby sám dárce získal za toto rozhodnutí nějaký zisk pro sebe. Člověku, který zaopatřuje svou rodinu pravidelně a dostatečně, jak mu určuje povinnost, není dovoleno v okamžiku, kdy má dávat zekát, tento zekát udělit své rodině. Pro toho, kdo není povinen zaopatřovat svou rodinu je dovoleno takto postupovat. Navíc, jak jsme řekli, nejenže platí zekát, ale také posiluje rodinné vztahy, podle hadísu Božího Posla (mír s ním a požehnání Boží): „Milodar věnovaný příbuznému je ve skutečnosti nejen milodar, ale i udržování rodinných vztahů.“

Svátek íd Ramadán6. Kdy se vydává zekátu l-fitr? Zekátu l-fitr musí být uhrazen předtím, než se lidé vyjdou pomodlit sváteční modlitbu, podle hadísu na autoritu Ibn Omara: „Posel Boží (mír s ním a požehnání Boží) nařídil uhradit zekátu l-fitr ještě předtím, než lidé vyjdou na modlitbu.“ Může být naopak uhrazen před svátkem přerušení půstu. Náfi‘ vyprávěl: „Ibn Omar dával zekátu l-fitr také těm, kteří jej vybírali a tak činili den nebo dva před svátkem.“

7. V jaké formě se vydává zekátu l-fitr? Zekátu l-fitr možno uhradit ze všech základních potravin, které muslimové používají ve výživě a netřeba se omezit jen na to, co je výslovně vzpomenuto v hadísech Božího Posla (mír s ním a požeznání Boží) jako ječmen, datle nebo hrozinky, může se dát i rýže, pšenice atd., co se využívá ve výživě jako trvanlivá potravina. Podle názoru většiny učenců je povinnost uhradit zekátu l-fitr v míře jednoho sá‘ v naturáliích. Sá‘ je míra čtyř dvojhrstí středně vzrostlého člověka. Je to míra objemu 3,28 litru.  (například u rýže to odpovídá  necelým 3 kg rýže). Co se týče hrazení zekátu v penězích, učenci se rozešli na dva názory. Podle prvního je to zakázáno, stejně jako je zakázáno porazit jako obětinu při pouti cokoli jiného, než co se uvádí, nebo učinit odkup něčím jiným a nějak jinak, než co se uvádí. Pokud by bylo zekátu l-fitr možno uhradit v penězích, Posel Boží (mír s ním a požehnání Boží) by nás o tom zpravil. Toto zastávají Málik, aš-Šáfi’í, Ahmed a Dawúd az-Záhirí. Uhradit zekátu l-fitr v penězích povolují Abú Hanífa, Sufján as-Sewrí, al-Buchárí a další, protože cílem je uspokojit potřeby chudobných ve svátek. Obě skupiny mají na podporu svého stanoviska silné důkazy, ale správnější je následovat praxi Božího Posla, kromě v případě, že tomu brání nevyhnutelná nutnost.

Reklamy