Šaháda – vyznání víry

1. Co je to šaháda?

Toto slovo je původem arabské (arabsky: الشهادة ) . V českém přepise je možné psát „šaháda“ i arabskému originálu výslovností bližší „šeháda“. Slovo jazykově znamená:
„vyznání, svědectví, dosvědčení“.

Toto slovo je používáno v islámské terminologii a právu šaría, kde znamená:
„dosvědčení islámské víry“. Tímto dosvědčením člověk veřejně přijímá islám a akceptuje tak islámskou věrouku kompletně, tedy dosvědčuje 1) víru v Jednoho Boha 2) víru v anděly a džiny 3) víru v seslaná Písma (z nichž je kompletně dochováno jen slovo Boží – Korán) 4) víru ve všechny proroky a posly Boží  5) víru v Soudný den 6) víru v osud. Těchto 6 bodů se nazývá „články islámské víry“.

2. Text šahády:

Text šahády obsahuje dvě věty, proto se také někdy označuje za „šahádatán“ neboli česky „dvojí dosvědčení“.

Text zní:
لا إله إلا الله   čteno v českém přepise: [lá iláha illalláh]
což znamená v českém významu“Není božstva kromě jediného Boha“

محمد رسول الله   čteno v českém přepise [Muhammadun rasúlulláh]
což znamená v českém významu „Mohamed je Posel Boží“

Z fonetického přepisu nemusí být na první pohled zřejmé, kde je tam slovo ALLÁH = označení Jediného Boha, ve kterého věříme. Když po slově, končícím na samohlásku (a,i,u) následuje v arabštině slovo začínající na samohlásku, například výraz „Alláh“, vyslovuje se jen první ze dvou sousedících samohlásek a slova se spojují pro plynulou výslovnost. Nejjasněji to každý pochopí na příkladu: výraz „kromě Alláha“ arabsky „illa Alláh“, kde se potkaly dvě „a“ vedle sebe se vysloví [illalláh])

3. Pronesení šahády při přijmutí islámu

Pronesením šahády člověk uznává islám, tedy stav, kdy uznává autoritu, atributy a jedinečnost Boha. Islám znamená odevzádní se do tohoto stavu v míru a pokoji. Podmínkami pro uznání této šahády jsou v šaríatském právu všeobecně:
1. znalost významu šahády
2. jistota přesvědčení
3. upřímnost
4. přijmutí šahády se vším, co znamená
5. vyznání s láskou
(Je potřeba připomenout, aby nedošlo k nedorozumění, že šarítské právo řeší i otázky upřímnosti a víry, které spadají do sféry mezi člověkem a Stvořitelem. To se obvykle za právo například v Česku neoznačuje, a říká se tomu různě jinak, jako svědomí, vztah mezi věřícím a Bohem apod., nebo to lidé nemají potřebu ani označovat, protože to v jejich životě chybí)

Pro platnost šahády stačí vyřčení její základní formy, ale v praxi se slavnostně pronáší v souvětí:
„Prohlašuji, že není boha kromě Alláha a prohlašuji, že Muhammad je poslem Alláha.“
V arabštině foneticky přepsáno to zní takto: [Ašhadu an lá iláha illalláh wa ašhadu anna Muhammadan rasúlulláh].

Můžete si všimnout, že jméno posla Božího Mohameda se liší v koncovce, v základní šahádě je „Muhammadun“ a v delší verzi „Muhammadan“. Jde o jinou pádovou koncovku, která se dá přirovnat k rozdílu ve větách „Mohamed je posel Boží.“ a „Vyznávám Mohameda za posla Božího.“, kde se také liší koncovka.

Arabsky se šaháda říká proto, že tato slova vychází přímo z Koránu, který byl seslán v arabštině, a tak se člověk vyznáním v originále vyhne nepřesnostem vznikajících překlady.

4. Dokumentace různých znázornění šahády v uměleckých a symbolických motivech

shahada Shahada_Flag 1st-Shahada_white shahada1

shahada-shahadah-arabic-islamic-calligraphy-tawheed-3 shahada_gallery_shahada2B shahada-shahadah-arabic-islamic-calligraphy-tawheed-shahada_gallery_kalimaB1  a_la_ilaha_4  shahada_gallery_ShahdB

shahada_gallery_kalimaBShahada_sml cimg1707  shahada_gallery_shahada8shada cernobila b58fcdc77ac3c84998b31c174511225cmaxresdefault 2ndkalimah   

page 9 pic 1 Digital StillCamera šaháda malá panorama graffiti_gantra_1

 af!1997 750px-Flag_of_Saudi_Arabia.svg 800px-Flag_of_Hamas.svg Flag_of_Asir.svg

Reklamy