Pouť do Mekky – Hadždž

Co je hadždž? (vysloveno [hadž] se zdvojeným „dž“ – delším a důraznějším)
Je to cesta k posvátnému domu (mešitě) Alláha v Mecce  určitým způsobem, který je objasněný v Koránu a Sunně (praxi Mohameda (s)).

Jaké je ustanovení Hadždž?
Hadždž je jeden z pěti pilířů Islámu a je povinný pro každého muslima (muže i ženu), který je schopen ji vykonat jedenkrát za život.

Jaké jsou předpoklady Hadždž?

   Islám, pouť nemůže být přijata od nevěřícího
   duševní zdraví, není povinná pro duševně nemocného člověka
   puberta, není povinná pro dítě, než dosáhne puberty
   svoboda, není povinná pro otroka
   materiální a finanční schopnosti
   s „mahramem“ pro ženy ( to je muž, který je v islámu přípustný doprovázet ženu při cestování, jako otec, syn, bratr, strýc nebo tchán)

Jaké jsou pilíře hadždž?
Hadždž má čtyři pilíře. Vynechání některého z nich ruší hadždž.
Vyslovit záměr do stavu Ihrámu (stav, ve kterém je zakázáno vykonávat určité činy, které jsou zákonné jindy) při plnění Omrah nebo Hadždž.
Stání v oblasti Arafat v určený den
Obcházení Káby po stání v Muzdalifah
Chození  sedmkrát mezi horami Safa a Marwah

Jaké jsou povinné úkony hadždž?
Hadždž má sedm souvisejících povinných úkonů. Vynechání kteréhokoliv z nich nebude anulovat hadždž, ale bude vyžadovat pokání tím, že člověk obětuje zvíře a rozdělí mezi chudé a potřebné v posvátném prostoru Mekka.

 Započít Ihram z Míqátu (místo, kde se  obléká ihrám a začíná s úmyslem)
Stání v oblasti Arafat až do západu slunce
Strávit noc v Muzdaliifah,  noc svátku
Strávit  noc v Minaa během dnů Tašríq ( 11. a 12.  měsíce Dzú l-hidždža) pro ty, kteří spěchají, a noc ze 13. pro ty, kteří mají zdržení
Kamenování oblázky v den svátku Eid ve dnech Tašríq
Holení nebo stříhání vlasů pro muže, zkrácení vlasů pro ženy
Tawaf al Wadaa´ (Obcházení na rozloučenou)

Jaké jsou zákazy Ihrámu?
Odstraňovat chloupky z jakékoliv části těla
Zkracovat nehty, není-li to uděláno neúmyslně, nebo se část nehtu oddělí sám
Je zakázáno zakrývat hlavu čímkoliv, co se jí dotýká, jako klobouk nebo turban
Je zakázáno nosit na míru ušité oblečení na jakékoli části těla, jako košile, vesty, kalhoty, slipy, ponožky či cokoliv jiného
Je nepřípustné, aby si ženy zakrývaly tvář něčím, jako je niqáb nebo burqa, která je spuštěna na obličej nebo nosit rukavice
Je zakázáno použít jakýkoliv typ parfému nebo cokoliv jiného, co je vůní, bez ohledu na to, zda se používá na tělo nebo na oblečení
Je zakázáno mít sexuální vztah se svou manželkou nebo cokoliv, co k tomu vede
Je zakázáno se ženit, nebo provádět manželské obřady
Je zakázáno lovit zvěř, s výjimkou rybolovu

Jaká jsou pravidla chování během Hadždž?
Osoby, které se chystají vykonat Hadždž by se měli naučit, jak ji provést, popis rituálů a chování během nich. Neměli by vykonávat Hadždž za neprávem nabyté nebo pochybné peníze, měli by zachovat upřímnost a vyhnout se vychloubání. Dbát na to, aby se podělili s chudými a potřebnými, které potkají během poutě, dodržovat všechny povinnosti a zdržet se všeho zakázaného. Modlit se včas všechny modlitby, udržovat vznešené chování a vyhýbat se tvrdosti a nespravedlnosti.

 


Chcete-li vytvořit, rozšířit, nebo doplnit text, napiště na: islamskavyzva@yahoo.com

Reklamy